Tvistlösning

Genom att tänka igenom affären ordentligt, kartlägga möjliga framtida komplikationer och risker och genom att upprätta avtal som reglerar alla väsentliga delar kan man avsevärt minska riskerna för framtida problem mellan dig och din motpart. Det är sådant vi jobbar med dagligen. Men i alla affärsuppgörelser, samarbeten och verksamheter finns en latent risk för missförstånd eller oenighet som kan utvecklas till konflikt och tvist.

En rättslig process kan ofta bli utdragen och kostsam. Innan man inleder en process är det därför viktigt att man noga analyserar alla möjligheter och risker. Hos oss strävar vi alltid efter att ge tydliga och genomarbetade råd till våra klienter om utsikterna i en kommande process. Kanske finns det konstruktiva sätt att lösa tvisten, genom en uppgörelse som gör båda parter till vinnare? Men om en tvist bedöms vara den bästa vägen framåt, driver vi den med all kraft och med utnyttjande av vår samlade kunskap och erfarenhet.

Vi hjälper våra klienter i alla former av tvistlösning inom många olika rättsområden och branscher, med särskild tonvikt på tvister inom fastighet och entreprenad, energi, företagsöverlåtelser, kommersiella avtal och arbetsrätt.

Vår rådgivning inkluderar:

  • Processlägesbedömningar
  • Utredningar
  • Skriftväxling
  • Skiljeförfaranden (ad-hoc eller institutionellt)
  • Domstolsprocesser
  • Medling
  • Förlikningsförhandlingar och andra alternativa tvistlösningsformer

Flera av byråns medarbetare utses regelbundet till skiljedomare. Vi åtar oss även uppdrag som gode män och skiljedomare i inlösentvister (inlösen av minoritetsandelar i aktiebolag).

Vi som arbetar med tvistlösning:

Henrik Asklund

Henrik Asklund

Advokat & delägare
Linda Lundin

Linda Lundin

Advokat & delägare
Magnus Nedström

Magnus Nedström

Advokat & delägare