advokatbyrå malmö sigeman

Först och främst

En bra advokatbyrå lever alltid i samklang med sin egen tid. Det är grundläggande för att kunna ta vårt ansvar. Men det är också avgörande för att utvecklas som verksamhet och för att uppnå hållbara resultat. Ibland måste man även vara lite före sin tid. För drygt tjugofem år sedan grundade vi vår byrå på ett viktigt fundament. Lite förenklat kan man säga att det handlar om att vi jobbar med människor, inte uppdrag — samarbeten, inte processer. Men varför är det så viktigt?

Förstår man inte människor, förstår man inte affärer. Detsamma gäller juridiken.

Många pratar idag om att affärsjuridiken ska vara effektiv, flexibel, affärsmässig. Och så vidare. Det är klart att den ska vara. Vad annars? Mycket av det vi gör handlar ju om saker som kan vara direkt avgörande för din framgång. Därför är vår största drivkraft att hjälpa dig att lyckas.

Det spelar ingen roll om du är ett aktiebolag, en myndighet eller en enskild firma — alla verksamheter är unika, även om ramarna kan vara givna för en viss typ av situation. Det gör att det alltid finns flera olika vägar att gå. Vilken väg som ger rätt lösning, beror mycket på vilka värderingar som styr och vilka risker du är beredd att ta.

Vi börjar alltid med att försöka förstå dig som klient, din värld och dina förutsättningar. Vår långa erfarenhet ger oss förmågan att se var utmaningen ligger och förstå vad vi ska fokusera våra krafter på. Det är det som effektiv affärsjuridik handlar om.

Råg i ryggen

Ökad internationalisering och digitalisering ställer företag och varumärken inför nya utmaningar för varje dag som går. Så även juridiken. Som din advokatbyrå är det en självklarhet liksom en skyldighet att ha ett starkt internationellt nätverk baserat på goda samarbeten. Vi är idag involverade i tre viktiga organisationer: European Law Group, The International Distribution Institute Project och Association of European Energy Consultants. Genom att tillföra viktig kunskap om svenska förutsättningar samt dra nytta av andras kompetenser, har vi byggt upp en stor tillgång för oss men framförallt för dig som klient.

Se oss gärna som din affärspartner. Det har du allt att vinna på.

För många är advokaten den man ringer när problemen börjar hopa sig, när man är osäker på hur man ska gå vidare, när affärsuppgörelsen går in i ett slutskede eller när kontrakt ska undertecknas.

Vi vill istället att du ska se på oss som en aktiv affärspartner som tidigt kan tillföra värdefull kunskap. En partner som du kan vända dig till med fullt förtroende i vetskap om att vi arbetar under fullständig sekretess. När man har styrkan i detta klart för sig förstår man också värdet av en kompetent affärsjurist med lång erfarenhet och känsla för affärer.


Nu hoppas vi att snart få höra lite om dig. Välkommen!