Stiftelser

Stiftelser utgör i många avseenden en speciell och unik organisationsform. Att inte känna till regelverket kan leda till felaktiga beslut, och i vissa fall till skadeståndsskyldighet. Vi anlitas löpande för hantering av alla möjliga ärenden angående stiftelser, från bildande och framåt. När en stiftelse väl är bildad uppkommer från tid till annan frågor om till exempel anpassning av ändamålet, permutation i andra avseenden, bidragsformer, förutsättningar för bibehållna skatteförmåner och styrelseansvar. Vi hjälper ofta stiftelser både i deras interna förvaltning och i deras kontakter med tillsynsmyndighet och med Kammarkollegiet.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

  • Bildande av stiftelser
  • Anpassning av stiftelsers ändamål
  • Ändring av stiftelsers stadgar
  • Biträde vid ansökan om permutation
  • Tillsättande och entledigande av ledamöter
  • Tolkning av stiftelsers föreskrifter
  • Styrelseansvar
  • Biträde i rättsliga tvister
  • Bidragsformer
  • Föreläsningar och skräddarsydda utbildningar

Vi som arbetar med stiftelser:

Andreas Carnheimer

Andreas Carnheimer

Advokat & delägare
Magnus Nedström

Magnus Nedström

Advokat & delägare