Dataskydd

Informationsteknologin och juridiken som hänger samman med den genomsyrar stora delar affärslivet. Efter ett antal års närmast total förvirring börjar lagstiftare, domstolar och professorer äntligen få grepp om den delvis nya miljön. Det står idag relativt klart vilka gamla lagar som fungerar i den nya miljön, vilka som behöver anpassas och var det fordras nya. Denna dynamik har ställt, och ställer fortsatt höga krav på oss som rådgivare. Vi har följt rättsutvecklingen från början och biträder ett stort antal klienter i olika ärenden med anknytning till alla typer av IT-rättsliga frågor.

Juristerna i vårt IT-rättsteam hyser ett genuint teknikintresse. Det tillåter oss att snabbt sätta oss in i även komplexa tekniska sammanhang. Något vi betraktar som en absolut nödvändighet.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Avtal om hosting, support och drift
 • Avtal om mjukvaruutveckling och systemleveranser
 • Användarvillkor för webbplatser och IT-tjänster
 • Upphovsrätt- och licensieringsfrågor
 • Varumärkesfrågor
 • Intrångsutredningar och IPRED-processer
 • Skadeståndstvister i samband med upphovsrättsintrång
 • Domännamnstvister
 • Frågor rörande personuppgiftsbehandling
 • Dataskyddsförordningen (”GDPR”)
 • E-handelslösningar Handböcker och policydokument
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Löpande rådgivning och stöd rörande tillämpning av regler och avtal i den dagliga verksamheten

Vi som arbetar med dataskydd: