Det speciella med oss är vi

En aprildag 1991 bildades Sigeman & Co. Då var vi fem kollegor som ville skapa en öppen medarbetarmiljö där alla tog gemensamt ansvar för kunderna. Idag är vi tretton specialister som hjälper varandra i arbetet att ge dig som kund en högre dimension av kvalitet.

Att arbeta med en och samma person under lång tid förenklar din vardag, att ha en hel byrå i ryggen ger dig full trygghet. Här kan du bekanta dig lite med var och en av oss. Behöver du prata om något är vi aldrig mer än ett samtal bort.

Alla
Arbetsrätt
Avtal
Bolag & stiftelse
Fastighet, entreprenad & miljö
Tvistelösning
Upphandling
Administration
Andreas Carnheimer
Andreas Carnheimer
Advokat & delägare
0735-36 43 66
040-665 55 18
Andreas Carnheimer
Andreas Carnheimer

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Bolag och stiftelser
Företagsöverlåtelser
Kommersiella avtal
IT-rätt och dataskydd

Att kunna komma nära och förstå din verksamhet är avgörande för att lämna en rådgivning anpassad efter ditt sätt att arbeta och vara. Jag drivs av att hjälpa mina klienter att hitta praktiska och hållbara lösningar, att mitt bidrag ger bästa möjliga mervärde. Det är roligt och stimulerande att kunna kombinera kompetens och professionalism med ett personligt och prestigelöst arbetssätt.

Här på Sigeman & Co arbetar jag med allmän affärsjuridik, med inriktning på frågor som framför allt berör bolags- och stiftelserätt samt kommersiell avtalsrätt. Jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor, särskilt i projekt som rör företags- och fastighetstransaktioner, investeringar och kapitalanskaffning men också IT-rätt och dataskydd. Jag har bred erfarenhet av att förhandla och skriva avtal på såväl svenska som engelska. Under åren som advokat har jag arbetat upp en särskild kompetens och branschkunskap inom frågor som är av vikt för vård-, omsorgs- och utbildningsföretag.

Så ofta det går föreläser jag inom mina specialistområden, dels ser jag det som viktigt att öka den allmänna kunskapen inom affärsjuridiken men jag själv utvecklas på ett sätt som gynnar dig som kund när jag tränas på att förtydliga juridiken. Jag är också engagerad som styrelseledamot i Clownronden.

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2010 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2012.

0735-36 43 66
040-665 55 18
LinkedIn >
Anna Steén
Anna Steén
Advokat & delägare
0705-18 67 79
040-665 55 10

Anna Steén
Anna Steén

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Fastighetsrätt

Att hjälpa företag och entreprenörer med vardagens problem och ordna upp svåra situationer är väldigt stimulerande. Dessutom är det roligt att möta nya människor och sätta sig in i olika verksamheter. Och när jag blir tillfrågad att göra ett ämne inom juridiken begripligt blir jag innerligt glad. Det är inspirerande att få bidra till att någon kanske lär sig något nytt.

Här på Sigeman & Co handlar mitt dagliga arbete om allmän affärsjuridik med fokus på bolagsrätt, företagsöverlåtelser och fastighetsrätt. Jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor och har en bred erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Förutom att lämna råd som advokat håller jag löpande föredrag och seminarier inom mina ämnesområden, dels för klienter men också externt genom olika samarbetspartners. Under åren har jag haft en rad uppdrag för Sveriges Advokatsamfund, såsom ledamot i huvudstyrelsen under åren 2004–2010, dessförinnan sekreterare, styrelseledamot och vice ordförande i Södra avdelningen. Men också som kursledare i advokatetik och som examinator på advokatexamen.

Jag har varit en del av Sigeman & Co sedan 1998, delägare från och med 2003 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2001.

0705-18 67 79
040-665 55 10

LinkedIn >
Caroline Andersson
Caroline Andersson
Advokat
0708-20 91 46
040-665 55 20
Caroline Andersson
Caroline Andersson

Advokat

Specialistkompetens:

Arbetsrätt
Allmän affärsjuridik

Det roligaste i mitt arbete är att sätta sig in i och förstå klientens verksamhet för att på så sätt kunna hitta ändamålsenliga och effektiva lösningar. Ett personligt engagemang i varje uppdrag är en självklar förutsättning för hög kvalitet i processen och rådgivningen.

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2017. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt.

0708-20 91 46
040-665 55 20
LinkedIn >
Cecilia Lundh
Cecilia Lundh
Reception
0760-15 55 23
040-665 55 02
Cecilia Lundh
Cecilia Lundh

Reception

Välkommen till Sigeman & Co! Om det är någon som ska säga det är det jag. Som byråns receptionist är mitt primära fokus så klart du, annars är jag behjälplig för de övriga medarbetarna. Jag har jobbat på Sigeman & Co sedan 2013 och gillar arbetsplatsens höga tempo och de trevliga kollegorna.

0760-15 55 23
040-665 55 02
LinkedIn >
Elin Thott
Elin Thott
Advokat & delägare
0704-16 40 34
040-665 55 17
Elin Thott
Elin Thott

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Entreprenadrätt
Miljö- och tillståndsrätt

Det är en oerhörd stimulans att hitta nya och flexibla lösningar vid konflikter och låsningar. Mitt viktigaste bidrag för att det ska bli verklighet handlar mycket om att guida både dig som klient, men även motparten, till nya infallsvinklar i en förhandlingssituation.

Min roll på Sigeman & Co har fokus på framförallt kommersiell avtalsrätt, entreprenadrätt samt miljö- och tillståndsrätt. Min inriktning är främst svenska och internationella entreprenadprojekt, många inom energiområdet, och jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor. Jag har en bred erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Jag kom till Sigeman & Co 1999 och blev medlem i Sveriges Advokatsamfund 2002. Sedan 2013 har jag varit delägare i advokatbyrån. Jag bidrar gärna med mina kunskaper i andra verksamheter och är bland annat styrelseledamot i Fastighets AB Trianon (publ) sedan 2017.

0704-16 40 34
040-665 55 17
LinkedIn >
Gustav Nygren
Gustav Nygren
Advokat & delägare
0760-10 47 66
040-665 55 19
Gustav Nygren
Gustav Nygren

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Bolagsrätt
Företagsöverlåtelser
Fastighetsrätt
Tvistelösning

Det är värdefullt att vara en del av beslutsprocessen hos klienterna, speciellt i de fall där vi hunnit bygga upp ett ömsesidigt förtroende — där mina kunder känner att de kan ringa mig för att bolla idéer. Därför är den personliga kontakten med dig som uppdragsgivare extremt viktig, inte bara för mig. När vi jobbar mot ett gemensamt mål skapar det ett djupare samförstånd och därmed ett bättre fokus i processen.

Min uppgift här på byrån är att vara en av några experter på allmän affärsjuridik med fokus på kommersiell avtalsrätt, bolagsrätt, företagsöverlåtelser, fastighetsrätt och rättsprocesser knutna till dessa områden. Jag arbetar kontinuerligt med löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor och har bred erfarenhet av att förhandla och skriva avtal på såväl svenska som engelska. Jag anlitas ofta som ombud, både i allmän domstol och i skiljeförfaranden.

Jag gjorde min första dag på Sigeman & Co 2011 och har varit ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 2013.

0760-10 47 66
040-665 55 19
LinkedIn >
Henrik Asklund
Henrik Asklund
Advokat & delägare
0705-18 67 67
040-665 55 14
Henrik Asklund
Henrik Asklund

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Fastighetsrätt
Entreprenadrätt
Tvistelösning

Mötet med många olika människor, branscher och problem är en förmån som kommer med yrket, samtidigt är det en nödvändighet för att kunna göra ett bra jobb. Att med utgångspunkt i juridiken och din verksamhet tillsammans med dig renodla frågeställningar, skala bort det mindre viktiga och hitta pudelns kärna i ett problem — där finns hjärtat i det jag gör.

Under mina verksamma år har jag varit rådgivare åt svenska och utländska bolag i allmänna affärsjuridiska frågor. Inom ramen för denna rådgivning har jag skaffat mig en bred erfarenhet av att skriva, granska och förhandla avtal på såväl svenska som engelska. Min roll på Sigeman & Co sträcker sig över ett brett spektrum inom affärsjuridiken, alltifrån komplexa och omfattande avtal avseende samarbeten, rörelseöverlåtelser etc. till löpande rådgivning i mindre frågor. Jag har under många år arbetat med fastighets- och entreprenadrätt och har även en bred erfarenhet som ombud i domstol och skiljeförfaranden.

Jag har varit på Sigeman & Co sedan 1994, medlem i Svenska Advokatsamfundet sedan 1997 och delägare i byrån sedan 2001. Jag tycker det är kul att dela mina kunskaper i andra fora och är bland annat ofta anlitad av Sydsvenska Handelskammaren som föredragshållare.

0705-18 67 67
040-665 55 14
LinkedIn >
Jennie Rietz
Jennie Rietz
Administration
0702-44 49 39
040-665 55 15
Jennie Rietz
Jennie Rietz

Administration

Att jobba på Sigeman & Co ger utrymme för både utvecklande och ansvarstagande. Jag har varit en del av byrån sedan 2006, och det har hänt enormt mycket, både i min arbetsroll men även med mig som människa. Utmaningen i mitt arbete är tidsramen, att prioritera uppgifterna efter en verklighet i högt tempo så att resultatet blir på bästa sätt. 

0702-44 49 39
040-665 55 15
LinkedIn >
Johan Sigeman
Johan Sigeman
Advokat & delägare
0705-18 67 72
040-665 55 13
Johan Sigeman
Johan Sigeman

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Arbetsrätt
Tvistelösning

För varje arbetsdag som går kan jag glädjas av den stora variation av arbetsuppgifter och klienter som vi har arbetat fram genom åren, trots vår ringa storlek. Sedan jag och några kollegor bildade byrån 1991 har det medfört att jag varit delaktig i ett brett spektrum av affärsjuridiska frågor.

Idag är jag inriktad mot allmän affärsjuridik med särskild tyngdpunkt på arbetsrätt och tvistelösning för såväl svenska som utländska företag. Jag har arbetat med denna typ av frågor i över 25 år som rådgivare, rättegångsombud och skiljeman. Ofta bidrar jag som rådgivare och utbildare inom arbetsrätt för stora organisationer men också för enskilda ledande befattningshavare. Jag verkar också som ordförande och sekreterare vid årsstämmor i börsnoterade bolag. Sedan mitten av 1990-talet har jag haft skiljemannauppdrag i ett stort antal tvister, ofta inom ramen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

För mig är det viktigt att även verka utanför min roll på byrån. Dels undervisar jag inom arbetsrätt på juristutbildningen vid Lunds universitet sedan många år tillbaka, dels har jag en del styrelseuppdrag i olika branschorganisationer. Bland annat är jag engagerad som ordförande i Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige och som ordförande i Skiljerådet vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt som styrelseledamot i Svenska Institutet för Medling.

Jag är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1990. Sedan november 2010 är jag godkänd som medlare av det internationella institutet CEDR, Centre for Effective Dispute Resolution, London.

0705-18 67 72
040-665 55 13
LinkedIn >
Karin Bengtsson
Karin Bengtsson
Administration
0760-15 55 31
040-665 55 07
Karin Bengtsson
Karin Bengtsson

Administration

Mitt jobb med byråns administration är ett omväxlande arbete som innebär allt från att handlägga klient- och leverantörsfakturor, betalningar, banktjänster till att bistå byråns jurister med bland annat administrativt arbete. Och ibland kan du träffa mig i receptionen!

0760-15 55 31
040-665 55 07
LinkedIn >
Magnus Nedström
Magnus Nedström
Advokat & delägare
0705-18 67 74
040-665 55 04
Magnus Nedström
Magnus Nedström

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Offentlig upphandling och konkurrensrätt
Aktiebolagsrätt
Stiftelserätt
Distributions- och mellanmansrätt

Juridik må vara roligt och intressant i sig, men för en advokat är det i första hand ett verktyg för att finna och nå fram till praktiskt gångbara lösningar för klienten bland annat i förhandlingar och i tvister. En rimlig utgångspunkt är att detta förutsätter att advokaten lär känna klienten och förstår dennes verksamhet och målsättning.

I grund och botten består min erfarenhet i affärsjuridik i bred mening. Min primära inriktning idag är dels aktiebolagsrätt (med regelbundna uppdrag som exempelvis god man eller skiljeman i samband med inlösen, eller som särskild granskare), dels offentlig upphandling och konkurrensrätt (med mer än 25 års erfarenhet av rådgivning och biträde åt upphandlande enheter och leverantörer). På distributionsområdet arbetar jag framför allt med internationella agent- och återförsäljaravtal, och på stiftelseområdet är jag glad och tacksam för att återkommande anlitas för rådgivning och styrelseuppdrag. Jag föreläser med jämna mellanrum inom de ovannämnda ämnesområdena.

Internationellt är jag bland annat engagerad i European Law Group, ett nätverk av affärsjuridiska byråer i Europa, har återkommande uppdrag för EU-kommissionen som sakkunnig ifråga om innovationsupphandlingar, och är svensk representant för International Distribution Institute (IDI), ett globalt organ verksamt med agent-, återförsäljar- och franchisejuridik.

Jag är medlem av advokatsamfundet sedan 1991 och var med och grundade Sigeman & Co senare samma år.

0705-18 67 74
040-665 55 04
LinkedIn >
Markus Mårline
Markus Mårline
Advokat & delägare
0702-94 05 55
040-665 55 16
Markus Mårline
Markus Mårline

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Offentlig upphandling
Entreprenadrätt
Energirätt
Företagsöverlåtelser

Som din advokat är det grundläggande för mig att ingående förstå din verklighet. Att hitta och argumentera för olika lösningar är något som gör mitt arbete både utvecklande och stimulerande. Genom att vara med i processer när problem formuleras utifrån vad du som klient vill uppnå, kan jag göra verklig skillnad för dig som klient.

Mitt arbete på Sigeman & Co handlar främst om allmän affärsjuridik med särskilt fokus på offentlig upphandling — bland annat är jag medförfattare till JP Infonets lagkommentarer till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Jag har bred erfarenhet av att arbeta på såväl svenska som engelska.

Sedan 2007 har jag arbetat mycket inom energibranschen, med allt från offentlig upphandling, entreprenadrätt, fastighetsrätt och avtal till offentlig rätt och EU-rätt, och är en av byråns representanter i Associated European Energy Consultants (AEEC).

Jag har varit en del av Sigeman & Co sedan 2007 och ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 2011.

0702-94 05 55
040-665 55 16
LinkedIn >
Max Sandström
Max Sandström
Biträdande jurist
0735-14 67 46
040-665 55 21
Max Sandström
Max Sandström

Biträdande jurist

Specialistkompetens:

Allmän affärsjuridik

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2019. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Ystads tingsrätt.

0735-14 67 46
040-665 55 21
LinkedIn >
Mikael Henriksson
Mikael Henriksson
Advokat och delägare
0705-18 67 71
040-665 55 06
Mikael Henriksson
Mikael Henriksson

Advokat och delägare

Specialistkompetens:

Fastighetsrätt
Miljörätt

Land skall med lag byggas. Denna gamla devis för hur man organiserar ett samhälle känns angelägen och aktuell i en tid då begrepp som moral och sanning skiftar med individens intresse och agenda. Jag tror på juridiken som verktyg både i det stora och det lilla perspektivet. Juridiken ger oss ramar och handfasta regler för hur vi ska bete oss mot varandra och vår omvärld. Det är ett privilegium att få arbeta med juridik och att som advokat få vara med och bidra med denna aspekt till vårt samhälle.

Mina uppdrag som advokat har haft en bred affärsjuridisk bas och efterhand fått en mer specialiserad inriktning mot fastighetsrätt och miljörätt. Fastighetsrätten intresserade mig tidigt i min yrkesbana på grund av dess tydliga regelsystem och omfattande praxis. Jag har arbetat med olika fastighetsrättsliga uppdrag och tvister i snart 30 år. Under resan har jag samlat stor erfarenhet främst inom områdena som handlar om tillstånd och rättigheter för ledningar och andra anläggningar inom energibranschen och försörjningssektorn i övrigt — kanske till och med bidragit till rättsutvecklingen i viss mån.

Parallellt med mina fastighetsrättsliga uppdrag har jag efterhand fördjupat mig inom miljörätten. Här har jag också haft många uppdrag som ombud i olika tillståndsärenden och mål om skadestånd. Under mina år som advokat har miljörätten varit under ständig utveckling. Jag gillar att göra skillnad för mina klienters räkning. Och det har man som advokat stora möjligheter att göra inom just miljörätten eftersom det är ett relativt ungt rättsområde där det fortfarande händer mycket.

Det är lärorikt och stimulerande med internationella perspektiv och jag är därför aktiv som advokatbyråns representant i AEEC, Associated European Energy Consultants. Jag är medlem i Advokatsamfundet och var med och grundade Sigeman & Co 1991.

0705-18 67 71
040-665 55 06
LinkedIn >
Per Isinger
Per Isinger
Advokat & delägare
0705-18 67 73
040-665 55 05
Per Isinger
Per Isinger

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Infrastrukturella projekt

För mig är det är särskilt stimulerande att arbeta i affärsprojekt där jag får delta redan i inledningsskedet. Jag svarar då vanligtvis för framtagandet och utformningen av de olika avtal som ska ingås under projektets gång samt medverka i avtalsförhandlingarna. Med mina kunskaper om och långa erfarenhet av den kommersiella avtalsprocessen kan jag bidra till att projektet kan genomföras på ett så smidigt och problemfritt sätt som möjligt för dig som klient.

På Sigeman & Co arbetar jag främst med central affärsjuridik och då med särskild inriktning på kommersiell avtalsrätt och infrastrukturella projekt. Förutom att svara för de delar i processen som jag beskriver ovan går mitt arbete även löpande ut på att vara rådgivare i affärsjuridiska frågor. Jag har arbetat med de flesta avtalstyper som förekommer inom det affärsjuridiska området och har lite mer än 30 års erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Jag har varit delägare i byrån sedan starten 1991 och ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 1990.

0705-18 67 73
040-665 55 05
LinkedIn >
Polly Kallós
Biträdande jurist
0763-12 17 26
040-665 55 08
Polly Kallós

Biträdande jurist

Specialistkompetens:

Allmän affärsjuridik

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2020. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt.

0763-12 17 26
040-665 55 08
LinkedIn >