Offentlig upphandling

Värdet av svenska offentliga organs köp av varor, tjänster och entreprenader beräknas överstiga 800 miljarder kronor varje år. De offentliga upphandlingarna styrs av ett strikt regelverk som både köpare och säljare måste följa. Syftet med regelverket är att alla potentiella leverantörer skall behandlas lika, att ingen diskriminering skall ske och att upphandlingar skall ske så förutsebart och transparent som möjligt.

Vi hjälper löpande upphandlande myndigheter och leverantörer i frågor som rör offentlig upphandling — såväl i den klassiska sektorn som i försörjningssektorerna — och angränsande rättsområden. Vår rådgivning omfattar alla typer av affärstransaktioner mellan upphandlande myndigheter och leverantörer, och omfattar förutom rena upphandlingsfrågor även rådgivning i större projekt, avtalsskrivning, förhandlingar, utbildning och biträde i rättsliga tvister.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Framtagande av förfrågningsunderlag, annonser, kontrakt och annan upphandlingsdokumentation
 • Framtagande av malldokumentation
 • Kvalitetssäkring av anbud
 • Kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag
 • Kontraktsrättslig rådgivning och avtalsskrivning
 • Granskning av tilldelningsbeslut
 • Frågor om handlingars offentlighet och sekretess
 • Processuell rådgivning
 • Anskaffningar utanför det lagreglerade området
 • Överprövningar och skadeståndsprocesser
 • Föreläsningar och utbildning

Vi som arbetar med offentlig upphandling:

Magnus Nedström

Magnus Nedström

Advokat & delägare
Malin Håkansson

Malin Håkansson

Advokat & delägare
Markus Mårline

Markus Mårline

Advokat & delägare