Miljö

Vi arbetar löpande med miljörättslig rådgivning åt företag, myndigheter, statliga verk och kommuner. Bland våra uppdrag ryms alltifrån tillståndsprövningar av stora infrastrukturprojekt till ersättningstvister med enskilda. Regelverket är omfattande och påverkas till stor del av EU-rätt. Vår långa erfarenhet inom miljörättens område är därför särskilt värdefull. Tillsammans med byråns specialister inom fastighets- och energirätt har vi möjlighet att hantera ett brett spektrum av ärenden.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

  • Frågor om tillstånd, anmälan och dispens enligt miljöbalken
  • Tillsynsärenden
  • Prövningar av miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet
  • Tvister om ersättning för intrång, expropriation och inlösen

Vi som arbetar med miljö: