Bolagsrätt

Bolagsrätten är central för de flesta företag och dess ägare, oavsett bolagsform. De flesta företag kommer ofta i kontakt med bolagsrättsliga frågeställningar som påverkar verksamheten, både i skeden då verksamheten växer men även vid avveckling.  Vi kan hjälpa dig att hitta rätt i detta komplexa regelverk. Hos oss kan alltifrån börsbolag till mindre ägarstyrda företag, både svenska och utländska, få hjälp i alla slags bolagsrättsliga ärenden.

Vår rådgivning är konkret och anpassad till dina behov. Under årens lopp har byrån varit engagerad i ett stort antal långvariga samarbeten där vi löpande agerat rådgivare i mer eller mindre vardagliga bolagsrättsliga problem samt bistått vid större projekt.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Bolagsbildning
 • Omstrukturering, ombildning och avveckling
 • Aktieägaravtal
 • Bolagsstämmor
 • Styrelseuppdrag
 • Frågor om bolagsstyrning
 • Kapitalanskaffning och finansiering
 • Incitamentsprogram
 • Tvångsinlösen
 • Skydd för minoritetsägare
 • Fusioner och frivilliga likvidationer
 • Föreningsfrågor
 • Stiftelsefrågor
 • Löpande rådgivning
 • Föreläsningar och skräddarsydda utbildningar

Vi som arbetar med bolagsrätt: