Livsmedel

Livsmedelsbranschen har under de senaste åren utvecklats i snabb takt. Likaså har det skett en utveckling av de juridiska regelverken inom området och reglernas komplexitet har ökat. Rättsområden av vitt skilda slag kan bli aktuella, såsom avtals- köp- och distributionsrätt, regulatoriska frågor i förhållande till myndigheter (produktion, produktsäkerhet, förpackningar m.m.), transporträtt samt marknads- och konkurrensrätt. Vi besitter en samlad bred erfarenhet av att biträda bl.a. producenter, privatpersoner och transportörer inom livsmedelsindustrin.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

  • Upprättande och granskning av avtal, t.ex. produktions- och samarbetsavtal
  • Löpande rådgivning och stöd rörande tillämpning av regler
  • Regulatorisk rådgivning, såsom i fråga om bl.a. tillstånd och tillsyn
  • Förhandlingar och tvister

Vi som arbetar med livsmedel:

Linda Lundin

Linda Lundin

Advokat & delägare