Entreprenad

Entreprenader och entreprenadjuridiken är komplex. De flesta entreprenadprojekten regleras av omfattande regelverk, som ställer stora krav på inblandade parter. Vi har stor erfarenhet och kunskap om standardavtalen inom entreprenadjuridiken, däribland AB, ABT, ABK och ABM, systemen för AF-delar och AMA. På Sigeman & Co är vi vana vid att hantera olika former av entreprenadrättsliga ärenden och vi företräder löpande klienter av varierande karaktär och storlek på såväl beställarsidan som entreprenörssidan. Vi arbetar kontinuerligt med entreprenadbolag, kommuner, fastighetsbolag, institutioner, bostadsrättsföreningar och staten.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

  • Biträde vid avtalsförhandlingar
  • Processer inom entreprenadbranschen och konsultbranschen
  • Kvalitetsgranskning i anbudsförfaranden
  • Biträde av beställare och entreprenörer i samband med olika typer av byggprojekt, innefattande upprättande och granskning av kontrakt och AF-delar m.m.
  • Storskaliga infrastrukturprojekt
  • Skräddarsydda kurser och utbildningar

Vi som arbetar med entreprenad:

Henrik Asklund

Henrik Asklund

Advokat & delägare
Malin Håkansson

Malin Håkansson

Advokat & delägare