Energi

Energibranschen står inför stora förändringar under kommande år. Klimatomställningen och den ökade graden av elektrifieringen av samhället medför ett behov av investeringar i nya fossilfria energikällor och utbyggnad av energilager och kapacitet i el- och gasnät.

Centralt i många energirelaterade ärenden och projekt är den omfattande EU- och förvaltningsrättsliga lagstiftningen som relaterar till energimarknadens, i synnerhet elmarknadens, struktur samt anläggande, ägande, drift och anslutning av el- och gasinfrastruktur. Många andra rättsområden brukar dock också aktualiseras såsom fastighetsrätt, miljörätt, entreprenadrätt, finansiering och offentlig upphandling

Flera av våra jurister har lång och omfattande erfarenhet av att arbeta med såväl offentliga som privata aktörer inom energibranschen och kan tillhandahålla tjänster inom alla delar av ett projekts livscykel.

Vi rådger våra klienter avseende bland annat:

  • Ledningsrätt, nyttjanderätt och andra markåtkomstfrågor
  • Koncessioner och andra tillstånd
  • Anslutningsavtal
  • Regulatoriska frågor
  • Entreprenader och leveranser av anläggningar och utrustningar
  • Upphandlingsfrågor
  • Energileveransavtal
  • Handel med el och gas samt finansiella instrument
  • Företagsöverlåtelser

Vi som arbetar med energi:

Malin Håkansson

Malin Håkansson

Advokat & delägare
Markus Mårline

Markus Mårline

Advokat & delägare
Mikael Henriksson

Mikael Henriksson

Advokat & delägare