I vår värld

Här hittar du lite av det bästa som händer runt omkring oss. Det kan röra sig om viktig information om lagförändringar eller utdrag ur våra nyhetsbrev. Du kan också läsa om våra föreläsningar och frukostmöten.

Lite då och då söker vi också nya medarbetare, aktuell tjänst utannonseras här. Men vänta inte med att höra av dig, vi ser löpande över vårt behov och tar gärna emot din intresseanmälan. Läs mer under ”Kontakt” hur du går vidare.

Uppsatsstipendium från Advokatbyrån Sigeman & Co

Advokatbyrån Sigeman & Co vill främja och uppmuntra till ökad kunskap inom arbetsrätt. För att åstadkomma detta har vi utlyst ett uppsatsstipendium inom det arbetsrättsliga ämnesområdet för studerande vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Med stipendiet vill byrån premiera en eller flera studenter som skrivit ett högkvalitativt arbetsrättsligt examensarbete som bidrar till en ökad förståelse…

NYHETSBREV JUNI 2019: KUNDEN BETALAR INTE – VAD GÖR JAG..?

Alla företagare har någon gång råkat ut för kunder som antingen varit sena med att betala eller som inte betalat alls. Detta problem finns i såväl små som stora verksamheter. I detta nyhetsbrev beskriver vi kort hur processen för att få betalt kan se ut.  Påminnelse. Om förfallodagen passerat kan du skicka en påminnelse. Under…

Nyhetsbrev mars 2019: Den frihetslängtande direktören och tvisten om uppsägningstiden

I december förra året uppstod en intressant tvist på en skånsk revisionsbyrå. Revisionsbyråns VD, som saknade skriftligt anställningsavtal, meddelade en dag att han skulle bryta sig loss från verksamheten och starta eget i samma bransch. Byrån sade då upp hans anställning med sex månaders uppsägningstid. VD:n, som menade att han saknade uppsägningstid och snabbt ville…

Nyhetsbrev februari 2019: Hur hanterar vi en GDPR-granskning?

Det är snart ett år sedan dataskyddsförordningen (GDPR) började att gälla. Många företag har anpassat sig efter de nya reglerna och tagit fram dokument och rutiner för att klara kraven. En del i detta arbete är att vara förberedd inför en eventuell tillsyn och rapportering av en s.k. personuppgiftsincident. En tillsyn blir vanligtvis aktuell efter…

Har du servitut som är äldre än 50 år? Vet du vad som gäller för din fastighet?

Glöm inte att avtalsservitut eller nyttjanderätter som blivit inskrivna i fastighetsregistret före den 1 juli 1968 måste nyanmälas senast den 31 december 2018! Enligt den s.k. Förnyelselagen (2013:488) kommer sådana inskrivningar att tas bort från fastighetsregistret om anmälan inte sker före årsskiftet. Anmälan görs till Lantmäteriet och inga avtal behöver uppvisas. Observera att utebliven anmälan…

Artikel i Upphandlingsrättslig Tidskrift

  Magnus Nedström har publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig Tidskrift nr 4 2018. I artikeln analyseras ett antal frågor som har relevans för upphandlingar med anknytning till innovationer eller nya lösningar. Läs artikeln.

Frukostmingel 8 november 2018

Varmt välkommen på frukostmingel! Vi bjuder på frukost, mingel och ett inspirerande föredrag på temat ”Vägen till en lyckad transaktion”. Anna Steén och Markus Mårline samtalar med Lowe Fällmar och Henrik Ohlin från KPMG om hur man på bästa sätt förbereder sig för och genomför en lyckad transaktion. Hur förbereder man sig som säljare respektive köpare? Viktiga…

Nyhetsbrev september 2018: fastighetsrätt

Högsta domstolen klargör fråga om ersättningsskyldighet vid avhjälpande av fel enligt ABT 94 Högsta domstolen har i beslut den 17 juli 2018 den 17 juli 2018 tagit ställning till en entreprenörs ersättningsskyldighet för avhjälpandekostnader som uppkommit för en beställare när fel i en entreprenad avhjälpts. Bakgrunden var att en VVS-firma hade utfört en entreprenad avseende…

Frukostmingel 27 september 2018

Varmt välkommen på frukostmingel! Vi bjuder på frukost, mingel och inspirerande samtal på temat ”den tysta delen av avtalet”. Gustav Nygren och Henrik Asklund samtalar om hur man ska tänka när ett avtal saknar bestämmelser om ett visst förhållande. Kan man som avtalspart utgå från att det bara är texten i avtalet som gäller? Hur…

Nyhetsbrev augusti 2018: processrätt

MEDLING som tvistelösningsmetod – många gånger ett effektivt sätt att lösa en tvist till en lägre kostnad Medling innebär att parterna med hjälp av en opartisk medlare försöker att lösa sin tvist i samförstånd. Medling är frivilligt. Är en part inte nöjd med processen eller medlaren kan denne när som helst avbryta medlingen och i…

Loading blog posts...