I vår värld

Här hittar du lite av det bästa som händer runt omkring oss. Det kan röra sig om viktig information om lagförändringar eller utdrag ur våra nyhetsbrev. Du kan också läsa om våra föreläsningar och frukostmöten.

Lite då och då söker vi också nya medarbetare, aktuell tjänst utannonseras här. Men vänta inte med att höra av dig, vi ser löpande över vårt behov och tar gärna emot din intresseanmälan. Läs mer under ”Kontakt” hur du går vidare.

Har du servitut som är äldre än 50 år? Vet du vad som gäller för din fastighet?

Glöm inte att avtalsservitut eller nyttjanderätter som blivit inskrivna i fastighetsregistret före den 1 juli 1968 måste nyanmälas senast den 31 december 2018! Enligt den s.k. Förnyelselagen (2013:488) kommer sådana inskrivningar att tas bort från fastighetsregistret om anmälan inte sker före årsskiftet. Anmälan görs till Lantmäteriet och inga avtal behöver uppvisas. Observera att utebliven anmälan…

Artikel i Upphandlingsrättslig Tidskrift

  Magnus Nedström har publicerat en artikel i Upphandlingsrättslig Tidskrift nr 4 2018. I artikeln analyseras ett antal frågor som har relevans för upphandlingar med anknytning till innovationer eller nya lösningar. Läs artikeln.

Frukostmingel 8 november 2018

Varmt välkommen på frukostmingel! Vi bjuder på frukost, mingel och ett inspirerande föredrag på temat ”Vägen till en lyckad transaktion”. Anna Steén och Markus Mårline samtalar med Lowe Fällmar och Henrik Ohlin från KPMG om hur man på bästa sätt förbereder sig för och genomför en lyckad transaktion. Hur förbereder man sig som säljare respektive köpare? Viktiga…

Nyhetsbrev september 2018: fastighetsrätt

Högsta domstolen klargör fråga om ersättningsskyldighet vid avhjälpande av fel enligt ABT 94 Högsta domstolen har i beslut den 17 juli 2018 den 17 juli 2018 tagit ställning till en entreprenörs ersättningsskyldighet för avhjälpandekostnader som uppkommit för en beställare när fel i en entreprenad avhjälpts. Bakgrunden var att en VVS-firma hade utfört en entreprenad avseende…

Frukostmingel 27 september 2018

Varmt välkommen på frukostmingel! Vi bjuder på frukost, mingel och inspirerande samtal på temat ”den tysta delen av avtalet”. Gustav Nygren och Henrik Asklund samtalar om hur man ska tänka när ett avtal saknar bestämmelser om ett visst förhållande. Kan man som avtalspart utgå från att det bara är texten i avtalet som gäller? Hur…

Nyhetsbrev augusti 2018: processrätt

MEDLING som tvistelösningsmetod – många gånger ett effektivt sätt att lösa en tvist till en lägre kostnad Medling innebär att parterna med hjälp av en opartisk medlare försöker att lösa sin tvist i samförstånd. Medling är frivilligt. Är en part inte nöjd med processen eller medlaren kan denne när som helst avbryta medlingen och i…

Vi ses i Almedalen!

Är du i Visby under Almedalsveckan? I så fall är du varmt välkommen att komma och lyssna bland annat på vår paneldiskussion under rubriken Riskeras välfärden av ständig överprövning? – Kan det hämma innovationskraften? Sverige har kanske flest överprövningar i Europa. Angelägna projekt försenas eller omintetgörs på grund av utdragna processer. Hur påverkar detta utformningen…

Nyhetsbrev april 2018: kommersiella avtal

NL fyller 60 år och firar med nya NL 17 Använder du, ditt företag eller kanske dina leverantörer NL som standardvillkor? Då behöver du känna till att standardvillkoren nu kommer ut i en reviderad version, NL 17 (Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland,…

Sigeman & Co rådgivare när FMT Aircraft Gate Support Systems säljer dockningsverksamhet

Trelleborgsföretaget FMT Aircraft Gate Support Systems AB har genom en inkråmsöverlåtelse sålt den verksamhetsgren som utvecklat och tillverkat dockningssystem (VDGS, Visual Docking Guidance Systems) samt den till flygplatser utvecklade övervakningsmjukvaran Atlantis. Köpare är den tyska koncernen thyssenkrupp genom det spanska bolaget thyssenkrupp Airport Systems, S.A. FMT kommer framgent att fokusera på den återstående verksamheten, högkvalitativa…

Nyhetsbrev februari 2018: offentlig upphandling

När har man rätt till ersättning för processkostnader i överprövningsmål? Högsta domstolen fastslog i det s.k. Fideliamålet år 2013 att en anbudsgivare kan ha rätt till skadestånd för de kostnader han ådragit sig genom att framgångsrikt driva en överprövningsprocess. Skadan kan enligt HD vara ersättningsgill enligt upphandlingslagarnas allmänna huvudregel om ersättningsskyldighet för skada som uppkommit…

Loading blog posts...