Industri

Samhällsutvecklingen, i synnerhet vad gäller klimat- och miljöfrågor, IT- och teknikutveckling samt utveckling inom den globala handeln, medför att dagens industriföretag får arbeta aktivt med en mängd olika frågor. Det kan handla om hållbara leveranskedjor, grön omställning, digitalisering, dataskydd, informationssäkerhet, regelefterlevnad, import- och exportfrågor, sanktioner m.m. Våra jurister har lång erfarenhet av att lämna råd till industriföretag med beaktande av de specifika regelverk och andra förutsättningar som vid var tid kan aktualiseras.

Vi biträder regelbundet våra industriklienter med bland annat:

  • Affärsavtal med samarbetspartners, leverantörer och kunder
  • R&D-avtal, inkluderat säkerställande av immateriella rättigheter
  • Policys och guidelines för bl a inköp och försäljning
  • Mallprojekt, avtalsmanualer, skräddarsydda utbildningar för t.ex. inköps- och säljorganisationen
  • Compliance frågor
  • Avtal avseende informationssäkerhetsfrågor, dataskydd, personuppgifter och rådgivning kring tillämpliga regelverk
  • Upphandlingar och avtal avseende investeringar (CAPEX-projekt)

Vi som arbetar med industri:

Linda Lundin

Linda Lundin

Advokat & delägare