Samhällsbyggnad och infrastruktur

Samhällsbyggnads- och infrastrukturprojekt kännetecknas av att de aktualiserar frågor som ofta spänner över många olika rättsområden. Många gånger är slutkunden, beställaren, en offentlig part och upphandling och genomförande av projektet måste ske inom ramen för och med beaktande av de regelverk som gäller för det offentliga.

Våra jurister har ett stort intresse av samhällsbyggnadsfrågor och flera av juristerna har lång erfarenhet av att rådge såväl offentliga som privata aktörer i anslutning till såväl mycket stora som små samhällsbyggnads- och infrastrukturprojekt.

Vi kan erbjuda team med specialister inom bland annat:

  • Fastighets- och miljörätt
  • VA-relaterade frågor
  • Entreprenadrätt
  • Kommersiell avtalsrätt
  • Offentlig upphandling
  • Kommunalrätt och annan förvaltningsrätt
  • Tvistlösning

Vi som arbetar med samhällsbyggnad och infrastruktur:

Henrik Asklund

Henrik Asklund

Advokat & delägare
Malin Håkansson

Malin Håkansson

Advokat & delägare
Markus Mårline

Markus Mårline

Advokat & delägare
Mikael Henriksson

Mikael Henriksson

Advokat & delägare