Linda Lundin

Advokat & delägare

Linda Lundin är verksam inom byråns tvistlösningsgrupp och i gruppen för kommersiella avtal. Hon har mångårig erfarenhet av kommersiell tvistelösning, innefattande domstolsförfaranden och skiljeförfaranden och uppträder både som ombud och som skiljedomare. Linda Lundin arbetar även regelbundet som rådgivare åt klienter i frågor som relaterar till kommersiella avtal samt har externa styrelseuppdrag. Hennes verksamhet spänner över flera rättsområden, såsom entreprenad, tillverknings-, livsmedels- och kemikalieindustrin, M&A, joint ventures, skadestånd och försäkring.

Erfarenhet
Delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2023 –
Delägare, Valdia Advokatbyrå 2014–2023
Senior Associate, Mannheimer Swartling, 2005–2014
Secondment, Mannheimer Swartling Hong Kong office, 2011–2012
Secondment, Legal Counsel Höganäs AB, 2010–2011
Fiskalstjänstgöring, Göta hovrätt, 2004–2005
Tingstjänstgöring, Kalmar tingsrätt, 2002–2004
Utbildning
Jur kand, Lunds och Uppsala universitet, 2002
SAA/SCC Skiljedomarutbildning, 2019

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2009
Swedish Arbitration Association (SAA)
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige
Swedish Women in Arbitration Network (SWAN)
Publikationer
Juridisk Tidskrift (JT), nr 1 2013/2014, “Fördelningen av kostnader i kommersiella tvister”
Styrelseuppdrag
Styrelseledamot, SydGrönt koncernen, 2018
Styrelseledamot, Sveriges Advokatsamfund, Södra Avdelningen, 2018
Språk
Svenska
Engelska
Specialområden
Tvistlösning (domstol, skiljeförfarande, ombudsuppdrag)
Skiljedomaruppdrag
Kommersiella avtal