Markus Mårline

Advokat & delägare
Specialistkompetens:

Offentlig upphandling
Entreprenadrätt
Energirätt
Företagsöverlåtelser

Som din advokat är det grundläggande för mig att ingående förstå din verklighet. Att hitta och argumentera för olika lösningar är något som gör mitt arbete både utvecklande och stimulerande. Genom att vara med i processer när problem formuleras utifrån vad du som klient vill uppnå, kan jag göra verklig skillnad för dig som klient.

Mitt arbete på Sigeman & Co handlar främst om allmän affärsjuridik med särskilt fokus på offentlig upphandling — bland annat är jag medförfattare till JP Infonets lagkommentarer till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Jag har bred erfarenhet av att arbeta på såväl svenska som engelska.

Sedan 2007 har jag arbetat mycket inom energibranschen, med allt från offentlig upphandling, entreprenadrätt, fastighetsrätt och avtal till offentlig rätt och EU-rätt, och är en av byråns representanter i Associated European Energy Consultants (AEEC).

Jag har varit en del av Sigeman & Co sedan 2007 och ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 2011.