Markus Mårline

Advokat & delägare

Markus har mångårig erfarenhet av rådgivning till såväl privata företag som offentlig sektor. Han biträder företag i allehanda affärsjuridiska frågor med särskild inriktning mot bolagsförvärv och bolagsförsäljningar, samt inom området för offentlig upphandling. Dessutom anlitas Markus löpande som rådgivare inom el- och energiområdet, med särskild inriktning mot regulatoriska frågor.

Erfarenhet
Delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2018–
Biträdande jurist, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2007–2018
Tingstjänstgöring, Länsrätten i Västmanlands samt Länsrätten i Skåne län, 2005–2007
Utbildning
Jur kand, Lunds universitet, 2003
Studier i företagsekonomi och handelsrätt, Lunds universitet, 2005

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2011
Advokatbyråns representant i Associated European Energy Consultants
Publikationer
Medförfattare till JP Upphandlingsnets lagkommentarer till LOU och LUF
Språk
Svenska
Engelska
Specialområden
Företagsöverlåtelser
Bolagsrätt
Energi
Offentlig upphandling
Kommersiella avtal