Johan Sigeman

Advokat & delägare

Jag är inriktad mot allmän affärsjuridik med särskild tyngdpunkt på arbetsrätt och tvistlösning för såväl svenska som utländska företag. Jag har arbetat med denna typ av frågor i över 30 år som rådgivare, rättegångsombud och skiljedomare. Till och från bidrar jag som rådgivare och utbildare inom arbetsrätt för stora organisationer men också för grupper av ledande befattningshavare. Sedan mitten av 1990-talet har jag haft skiljedomaruppdrag i ett stort antal tvister, ofta inom ramen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

Jag undervisar om arbetsrätt på juristutbildningen vid Lunds universitet sedan många år tillbaka och jag är ordförande i Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige.

Jag är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1990. Sedan november 2010 är jag godkänd som medlare av det internationella institutet CEDR, Centre for Effective Dispute Resolution, London.

Jag har ett stort engagemang inom schack, både i Sverige och internationellt. Sedan 1993 har advokatbyrån sponsrat en internationell schacktävlingen som numera går under namnet TePe Sigeman Chess Tournament. Jag är ledamot av FIDE (Världsschackförbundet) Ethics and Disciplinary Commission.

Erfarenhet
Delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co, 1991 –
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 1987–1991
Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 1985–1987
Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt 1983–1985
Utbildning
Jur kand, Uppsala och Lunds universitet, 1982

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 1990
Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige (ordförande)
Skiljedomsföreningen i Södra Sverige
Styrelseuppdrag
Styrelseledamot, Familjen Eklunds stiftelse för odontologisk forskning och utbildning
Styrelseledamot, Stiftelsen Doktor Tore Riltons Fond

Språk
Svenska
Engelska
Specialområden
Arbetsrätt
Processer
Skiljedomaruppdrag
Medling