Johan Sigeman

Advokat & delägare
Specialistkompetens:

Arbetsrätt
Tvistlösning

För varje arbetsdag som går kan jag glädjas av den stora variation av arbetsuppgifter och klienter som vi har arbetat fram genom åren, trots vår ringa storlek. Sedan jag och några kollegor bildade byrån 1991 har det medfört att jag varit delaktig i ett brett spektrum av affärsjuridiska frågor.

Idag är jag inriktad mot allmän affärsjuridik med särskild tyngdpunkt på arbetsrätt och tvistlösning för såväl svenska som utländska företag. Jag har arbetat med denna typ av frågor i över 25 år som rådgivare, rättegångsombud och skiljeman. Ofta bidrar jag som rådgivare och utbildare inom arbetsrätt för stora organisationer men också för enskilda ledande befattningshavare. Jag verkar också som ordförande och sekreterare vid årsstämmor i börsnoterade bolag. Sedan mitten av 1990-talet har jag haft skiljemannauppdrag i ett stort antal tvister, ofta inom ramen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

För mig är det viktigt att även verka utanför min roll på byrån. Dels undervisar jag inom arbetsrätt på juristutbildningen vid Lunds universitet sedan många år tillbaka, dels har jag en del styrelseuppdrag i olika branschorganisationer. Bland annat är jag engagerad som ordförande i Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige och som ordförande i Skiljerådet vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt som styrelseledamot i Svenska Institutet för Medling.

Jag är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1990. Sedan november 2010 är jag godkänd som medlare av det internationella institutet CEDR, Centre for Effective Dispute Resolution, London.