Magnus Nedström

Advokat & delägare

Medgrundare av Advokatbyrån Sigeman & Co 1991.

Erfarenhet
Delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co, 1991–
Mannheimer & Zetterlöf/Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 1988–1991
Tingstjänstgöring, Helsingborgs tingsrätt, 1985–1987
Utbildning
Jur kand, Lunds universitet, 1985
Engelska, Lunds universitet, 1985
Litteraturvetenskap, Lunds universitet, 1985

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 1991
Listad skiljeman hos Swiss Chambers’ Arbitration Institution (SCAI)
Svensk nationsexpert i International Distribution Institute (IDI)
Upphandlingsexpert för databasföretaget JP Upphand¬lingsnet
Styrelseuppdrag
Styrelseledamot, Greta och Johan Kocks stiftelser
Språk
Svenska
Engelska
Specialområden
Aktiebolagsrätt, särskilt tvångsinlösen av aktier och särskild granskning
Skiljemannauppdrag
Stiftelserätt
Distribution (återförsäljning och agentur)
Offentlig upphandling