Magnus Nedström

Advokat & delägare
Specialistkompetens:

Offentlig upphandling och konkurrensrätt
Aktiebolagsrätt
Stiftelserätt
Distributions- och mellanmansrätt

Juridik må vara roligt och intressant i sig, men för en advokat är det i första hand ett verktyg för att finna och nå fram till praktiskt gångbara lösningar för klienten bland annat i förhandlingar och i tvister. En rimlig utgångspunkt är att detta förutsätter att advokaten lär känna klienten och förstår dennes verksamhet och målsättning.

I grund och botten består min erfarenhet i affärsjuridik i bred mening. Min primära inriktning idag är dels aktiebolagsrätt (med regelbundna uppdrag som exempelvis god man eller skiljeman i samband med inlösen, eller som särskild granskare), dels offentlig upphandling och konkurrensrätt (med mer än 25 års erfarenhet av rådgivning och biträde åt upphandlande enheter och leverantörer). På distributionsområdet arbetar jag framför allt med internationella agent- och återförsäljaravtal, och på stiftelseområdet är jag glad och tacksam för att återkommande anlitas för rådgivning och styrelseuppdrag. Jag föreläser med jämna mellanrum inom de ovannämnda ämnesområdena.

Internationellt är jag bland annat engagerad i European Law Group, ett nätverk av affärsjuridiska byråer i Europa, har återkommande uppdrag för EU-kommissionen som sakkunnig ifråga om innovationsupphandlingar, och är svensk representant för International Distribution Institute (IDI), ett globalt organ verksamt med agent-, återförsäljar- och franchisejuridik.

Jag är medlem av advokatsamfundet sedan 1991 och var med och grundade Sigeman & Co senare samma år.