Mikael Henriksson

Advokat & delägare
Specialistkompetens:

Fastighetsrätt
Miljörätt

Land skall med lag byggas. Denna gamla devis för hur man organiserar ett samhälle känns angelägen och aktuell i en tid då begrepp som moral och sanning skiftar med individens intresse och agenda. Jag tror på juridiken som verktyg både i det stora och det lilla perspektivet. Juridiken ger oss ramar och handfasta regler för hur vi ska bete oss mot varandra och vår omvärld. Det är ett privilegium att få arbeta med juridik och att som advokat få vara med och bidra med denna aspekt till vårt samhälle.

Mina uppdrag som advokat har haft en bred affärsjuridisk bas och efterhand fått en mer specialiserad inriktning mot fastighetsrätt och miljörätt. Fastighetsrätten intresserade mig tidigt i min yrkesbana på grund av dess tydliga regelsystem och omfattande praxis. Jag har arbetat med olika fastighetsrättsliga uppdrag och tvister i snart 30 år. Under resan har jag samlat stor erfarenhet främst inom områdena som handlar om tillstånd och rättigheter för ledningar och andra anläggningar inom energibranschen och försörjningssektorn i övrigt — kanske till och med bidragit till rättsutvecklingen i viss mån.

Parallellt med mina fastighetsrättsliga uppdrag har jag efterhand fördjupat mig inom miljörätten. Här har jag också haft många uppdrag som ombud i olika tillståndsärenden och mål om skadestånd. Under mina år som advokat har miljörätten varit under ständig utveckling. Jag gillar att göra skillnad för mina klienters räkning. Och det har man som advokat stora möjligheter att göra inom just miljörätten eftersom det är ett relativt ungt rättsområde där det fortfarande händer mycket.

Det är lärorikt och stimulerande med internationella perspektiv och jag är därför aktiv som advokatbyråns representant i AEEC, Associated European Energy Consultants. Jag är medlem i Advokatsamfundet och var med och grundade Sigeman & Co 1991.