Caroline Seneby

Advokat

Jag arbetar med särskild inriktning mot arbetsrätt och bistår såväl svenska som utländska företag i olika typer av arbetsrättsliga ärenden, t.ex. gällande uppsägningar, upprättande av anställningsavtal och policys, omorganisationer och verksamhetsövergångar. Jag företräder och bistår återkommande arbetsgivare i olika typer av förhandlingar och tvister med arbetsrättsliga inslag.

I övrigt arbetar jag brett med allmän affärsjuridik.

Erfarenhet
Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2021–
Biträdande jurist, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2017–2021
Tingstjänstgöring, Helsingborgs tingsrätt, 2015–2017
Utbildning
Juristexamen, Lunds universitet, 2015
University of Auckland, 2014

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2021
Arbetsrättsliga föreningen i Södra Sverige
Språk
Svenska
Engelska
Specialområden
Arbetsrätt
Dataskydd
Kommersiella avtal