Caroline Seneby

Advokat
Specialistkompetens:

Arbetsrätt
Allmän affärsjuridik

Det roligaste i mitt arbete är att sätta sig in i och förstå klientens verksamhet för att på så sätt kunna hitta ändamålsenliga och effektiva lösningar. Ett personligt engagemang i varje uppdrag är en självklar förutsättning för hög kvalitet i processen och rådgivningen.

Jag har varit verksam hos Sigeman & Co sedan 2017 och är huvudsakligen specialiserad inom arbetsrätt. Jag bistår såväl svenska som utländska företag i olika typer av arbetsrättsliga ärenden, t.ex. gällande uppsägningar, upprättande av anställningsavtal och policys, omorganisationer och verksamhetsövergångar. Jag företräder och bistår återkommande arbetsgivare vid fackliga förhandlingar och i olika typer av arbetsrättsliga tvister.

Utöver arbetsrätten arbetar jag brett med allmän affärsjuridik.

Jag är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2021.