Gustav Nygren

Advokat & delägare

Mitt arbete består av brett skiftande juridiska och affärsmässiga frågeställningar inom kommersiella avtal, företagsöverlåtelser och tvister. Under åren har jag haft förmånen att biträda svenska och utländska företag och myndigheter i allt från enklare avtal till komplexa transaktioner samt tvister i domstol och i skiljeförfaranden. De senaste åren har fokus alltmer lutat åt tvistlösning, men den löpande rådgivningen i affärsjuridik är fortfarande en del av vardagen.

Erfarenhet
Delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2020–
Biträdande jurist/Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2011–2019
Tingstjänstgöring, Lunds tingsrätt, 2009–2011
Biträdande jurist, Mannheimer Swartling, 2008–2009
Utbildning
Jur kand, Lunds universitet, 2008

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2013
Språk
Svenska
Engelska
Specialområden
Tvistlösning
Företagsöverlåtelser
Kommersiella avtal
Bolagsrätt