Anna Steén

Advokat & delägare

Att hjälpa företag och entreprenörer med att lösa deras problem är väldigt stimulerande. Dessutom är det roligt att möta nya människor och sätta sig in i olika verksamheter. Och när jag blir tillfrågad att göra ett ämne inom juridiken begripligt blir jag innerligt glad. Det är inspirerande att få bidra till att någon kanske lär sig något nytt.

Här på Sigeman & Co handlar mitt dagliga arbete om allmän affärsjuridik med fokus på bolagsrätt, företagsöverlåtelser och fastighetsrätt. Jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor och har en bred erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Förutom att lämna råd som advokat håller jag löpande föredrag och seminarier inom mina ämnesområden, dels för klienter men också externt genom olika samarbetspartners. Under åren har jag haft en rad uppdrag för Sveriges Advokatsamfund, såsom ledamot i disciplinnämnden, huvudstyrelsen under åren 2004–2010, dessförinnan styrelseuppdrag i Södra avdelningen. Men också som kursledare i advokatetik och som examinator på advokatexamen.

Erfarenhet
Delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2003–
Biträdande jurist och advokat sedan 2001, Advokatbyrån Sigeman & Co, 1998–2003
Tingstjänstgöring (i kombination med trainee på Vinge), Malmö tingsrätt, 1996–1998
Utbildning
Jur kand, Lunds universitet, 1996
Maastricht University, 1995

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2001
Språk
Svenska
Engelska
Tyska
Specialområden
Kommersiella avtal
Företagsöverlåtelser
Bolagsrätt
Stiftelser
Fastighet