Malin Håkansson

Advokat & delägare
Specialistkompetens:

Energi
Entreprenadrätt
Kommersiell avtalsrätt
Offentlig upphandling