Elin Thott

Advokat & delägare

Det är en oerhörd stimulans att hitta nya och flexibla lösningar vid konflikter och låsningar. Mitt viktigaste bidrag för att det ska bli verklighet handlar mycket om att guida både dig som klient, men även motparten, till nya infallsvinklar i en förhandlingssituation.

Min roll på Sigeman & Co har fokus på framförallt kommersiell avtalsrätt, entreprenadrätt samt miljö- och tillståndsrätt. Min inriktning är främst svenska och internationella entreprenadprojekt, många inom energiområdet, och jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor. Jag har en bred erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Jag kom till Sigeman & Co 1999 och blev medlem i Sveriges Advokatsamfund 2002. Sedan 2013 har jag varit delägare i advokatbyrån.

Erfarenhet
Delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2013–
Biträdande jurist, Advokatbyrån Sigeman & Co, 1999–2012
Tingstjänstgöring, Malmö tingsrätt, 1997–1999
Utbildning

Jur kand, Lunds universitet, 1997

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2002
Svenska Föreningen för Entreprenad- och Konsulträtt (SVEFEK)
Språk
Svenska
Engelska
Specialområden
Entreprenad
Fastighet
Miljötillstånd
Energi
Samhällsbyggnad och infrastruktur