Elin Thott

Advokat & delägare
Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Entreprenadrätt
Miljö- och tillståndsrätt

Det är en oerhörd stimulans att hitta nya och flexibla lösningar vid konflikter och låsningar. Mitt viktigaste bidrag för att det ska bli verklighet handlar mycket om att guida både dig som klient, men även motparten, till nya infallsvinklar i en förhandlingssituation.

Min roll på Sigeman & Co har fokus på framförallt kommersiell avtalsrätt, entreprenadrätt samt miljö- och tillståndsrätt. Min inriktning är främst svenska och internationella entreprenadprojekt, många inom energiområdet, och jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor. Jag har en bred erfarenhet av att skriva och förhandla avtal på såväl svenska som engelska.

Jag kom till Sigeman & Co 1999 och blev medlem i Sveriges Advokatsamfund 2002. Sedan 2013 har jag varit delägare i advokatbyrån. Jag bidrar gärna med mina kunskaper i andra verksamheter och är bland annat styrelseledamot i Fastighets AB Trianon (publ) sedan 2017.