Andreas Carnheimer

Advokat & delägare

Jag har under alla mina år på advokatbyrå arbetat med allmän affärsjuridik, med inriktning på frågor som framför allt berör bolagsrätt samt kommersiell avtalsrätt. Jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor, särskilt i projekt som rör företagstransaktioner, investeringar och kapitalanskaffning men också dataskydd. Jag har bred erfarenhet av att förhandla och skriva avtal på såväl svenska som engelska. Under åren som advokat har jag arbetat upp en särskild kompetens och branschkunskap inom frågor som är av vikt för vård-, omsorgs- och utbildningsföretag.

Erfarenhet
Delägare, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2020–
Biträdande jurist/Advokat, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2010–2019
Hovrättsfiskal, Hovrätten över Skåne och Blekinge, 2013–2015
Tingstjänstgöring Lunds tingsrätt, 2008–2009
Biträdande jurist, Advokatfirman Vinge, 2007–2010
Utbildning
Jur. kand., Lunds universitet, 2007
Fil. kand., Företagsekonomi, Lunds universitet, 2007

Medlemskap
Sveriges Advokatsamfund, 2012
Språk
Svenska
Engelska
Specialområden
Bolagsrätt
Kapitalanskaffning
Företagsöverlåtelser
Kommersiella avtal
Välfärdsverksamhet
Stiftelser
Dataskydd