Andreas Carnheimer

Advokat & delägare
Specialistkompetens:

Bolag och stiftelser
Företagsöverlåtelser
Kommersiella avtal
IT-rätt och dataskydd

Att kunna komma nära och förstå din verksamhet är avgörande för att lämna en rådgivning anpassad efter ditt sätt att arbeta och vara. Jag drivs av att hjälpa mina klienter att hitta praktiska och hållbara lösningar, att mitt bidrag ger bästa möjliga mervärde. Det är roligt och stimulerande att kunna kombinera kompetens och professionalism med ett personligt och prestigelöst arbetssätt.

Här på Sigeman & Co arbetar jag med allmän affärsjuridik, med inriktning på frågor som framför allt berör bolags- och stiftelserätt samt kommersiell avtalsrätt. Jag anlitas kontinuerligt för löpande rådgivning i affärsrättsliga frågor, särskilt i projekt som rör företags- och fastighetstransaktioner, investeringar och kapitalanskaffning men också IT-rätt och dataskydd. Jag har bred erfarenhet av att förhandla och skriva avtal på såväl svenska som engelska. Under åren som advokat har jag arbetat upp en särskild kompetens och branschkunskap inom frågor som är av vikt för vård-, omsorgs- och utbildningsföretag.

Så ofta det går föreläser jag inom mina specialistområden, dels ser jag det som viktigt att öka den allmänna kunskapen inom affärsjuridiken men jag själv utvecklas på ett sätt som gynnar dig som kund när jag tränas på att förtydliga juridiken.

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2010 och medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2012.