Louise Jöndell

Biträdande jurist
Specialistkompetens:

Allmän affärsjuridik

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2023, där jag arbetar brett med allmän affärsjuridik.