Louise Jöndell

Biträdande jurist

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan februari 2023 och arbetar i min nuvarande roll brett med affärsjuridik. Jag har tidigare erfarenhet som bland annat Legal advisor för Försvarsmakten i Mali samt processerfarenhet.

Erfarenhet
Biträdande jurist, Advokatbyrån Sigeman & Co, 2023–
Juridisk rådgivare, Försvarsmakten (Mali), 2022
Tingstjänstgöring, Falu tingsrätt, 2020–2022
Processjurist, Störningsjouren i Göteborg (Framtidenkoncernen), 2017–2020
Utbildning
Juristexamen, Göteborgs universitet, 2017
Università degli Studi di Ferrara, 2016

Språk
Svenska
Engelska
Danska