Allt prat om oss

Ska du få en riktigt bra uppfattning om vilken typ av byrå vi är jämfört med alla andra, är det så klart bättre att vi träffas än att du läser det här. I ett samtal mellan fyra ögon lär man inte bara känna varandra på riktigt, man kommer också framåt, man hittar en väg tillsammans. Det är så vi löser problem. Men nu är du här, och du är säkert lite nyfiken på oss ändå.

Vad vi gör

Sigeman & Co är en fullservicebyrå inom affärsjuridik. Det betyder att vi kan hantera de allra flesta juridiska utmaningar du som företag eller organisation ställs inför.

Vilka vi är

Våra jurister har alla en gedigen bakgrund inom affärsjuridikens centrala områden, ofta med specialkompetens inom en eller flera discipliner.

Aktuellt

Ta del av de senaste nyheterna: artiklar och händelser, utlysningar och nyanställningar.

lönetransparensdirektivet

Genomförande av lönetransparensdirektivet

I maj 2023 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/970 om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i ...
solcellspark

Ny praxis försvårar etablering av solcellsparker på jordbruksmark

Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade i början av april 2024 en dom som försvårar etablering av solcellsparker på jordbruksmark. MÖD har i två tidigare domar från 2022 haft frågan uppe ...
Henrik Ihrfelt

Åldersdiskriminering – en allt viktigare fråga!​​

Läs om jur.stud. Henrik Ihrfelt som under vårterminen gör sin uppsatspraktik hos oss på Advokatbyrån Sigeman & Co. Vi har ställt några frågor till Henrik där han berättar om sin upplevelse ...

Nyhetsbrev

Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev. Det är ett enkelt sätt för dig att ta del av information om lagändringar, men även om aktuella händelser och föreläsningar.