Loading posts...
  • Polly Kallós

    Specialistkompetens: Allmän affärsjuridik Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2020. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt.

  • Samuel Karlsson

    Specialistkompetens: Allmän affärsjuridik Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2022, där jag arbetar brett med allmän affärsjuridik. Under mina studier på juristprogrammet samt på masterprogrammet i europeisk handelsrätt vid…