Loading posts...
  • Louise Jöndell

    Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan februari 2023 och arbetar i min nuvarande roll brett med affärsjuridik. Jag har tidigare erfarenhet som bland annat Legal advisor för Försvarsmakten i…

  • Malin Blennskog

  • Polly Kallós

    Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2020 och arbetar i min nuvarande roll brett med affärsjuridik. Jag har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie i vid Helsingborgs tingsrätt. Erfarenhet…