Loading posts...
  • Louise Jöndell

    Specialistkompetens: Allmän affärsjuridik Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2023, där jag arbetar brett med allmän affärsjuridik.

  • Polly Kallós

    Specialistkompetens: Allmän affärsjuridik Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2020. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt.