Användarvillkor

Det som publiceras på denna webbplats utgör endast en allmän information. Inget av innehållet avsett som juridisk rådgivning och bör inte heller uppfattas som utgörande sådan. Advokatbyrån Sigeman & Co AB kan inte ta ansvar för att vissa uppgifter är vare sig korrekta, aktuella eller kompletta vid någon given tidpunkt. Hemsidan kan från tid till annan innehålla länkar till externa webbplatser som ägs av andra företag, myndigheter, organisationer eller privatpersoner. Förekomsten av en sådan länk innebär inte att Advokatbyrån Sigeman & Co samarbetar med innehavaren av sådana hemsidor eller tar något som helst innehåll för ansvaret på dessa.

 

Vi använder cookies på denna plats

Många webbplatser skapar små filer, så kallade cookies. De innehåller information om ditt besök på en webbplats. Filerna lagras sedan i din webbläsare. Syftet är ofta att kunna göra webbsidor som passar dig bättre. Vi använder följande cookies:

icl_current_language – Sparar användarens språkval på sidan.
catAccCookies – Sparar att användaren har accepterat att sidan använder cookies.

Om du inte accepterar vår användning av cookies kan du avaktivera användningen i inställningarna i din webbläsare. Detta innebär att funktionaliteten på vår webbplats kan komma att påverkas.

Vill du ha mer information om cookies och regleringen i lagen om elektronisk kommunikation kan du besöka Post- och telestyrelsens (PTS) hemsida.

Om du har några frågor rörande webbplatsen eller dess innehåll, vänligen kontakta oss via post@sigeman.se

Tack för att du besöker vår webbplats.