Loading posts...
  • Caroline Andersson

    Specialistkompetens: Arbetsrätt Allmän affärsjuridik Det roligaste i mitt arbete är att sätta sig in i och förstå klientens verksamhet för att på så sätt kunna hitta ändamålsenliga och effektiva lösningar. Ett personligt…

  • Max Sandström

    Specialistkompetens: Allmän affärsjuridik Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2019. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Ystads tingsrätt.