Loading posts...
  • Caroline Seneby

    Specialistkompetens: Arbetsrätt Allmän affärsjuridik Det roligaste i mitt arbete är att sätta sig in i och förstå klientens verksamhet för att på så sätt kunna hitta ändamålsenliga och effektiva lösningar. Ett personligt…

  • Max Sandström

    Specialistkompetens: Tvistlösning Kommersiell avtalsrätt Fastighetsrätt Allmän affärsjuridik Djävulen sitter i detaljerna. För att sålla bland detaljerna krävs att man förstår helheten. Helheten öppnar för nya infallsvinklar och ökad förståelse, inte bara vad…