Om Sigeman & Co

Sigeman & Co grundades 1991 av fem jurister med bakgrund på Mannheimer Swartling. Vår verksamhet var, och är än idag, helt inriktad på affärsjuridik. Alla våra jurister har omfattande erfarenhet av affärsjuridikens centrala områden, många av oss har också uppnått en hög grad av specialisering inom en eller flera discipliner. Våra uppdragsgivare är företag, organisationer och myndigheter, olika både till det inre och yttre, men med en tydlig gemensam nämnare: De värdesätter rådgivare som är lyhörda för deras behov och som förmår kombinera hög tillgänglighet med kompetens och ett stort mått av personligt engagemang.

Kompetensområden

Aktiemarknadsrätt

Vi biträder regelbundet aktörer på aktiemarknaden såsom svenska banker, noterade och onoterade bolag och aktieägare i olika frågor.

Arbetsrätt

Ett av våra viktigaste specialområden är arbetsrätt.

Avtalsrätt

Avtalsrätten är av central betydelse för de flesta företag oavsett på vilken marknad de verkar. Företagen lägger allt större vikt vid att deras avtal blir utformade på ett affärsmässigt sätt.

Bolags- och aktieägarfrågor

Vi biträder våra svenska och utländska klienter med rådgivning avseende bolagsfrågor, föreningsrätt och stiftelserätt.

Energirätt

Advokatbyrån har omfattande erfarenhet av de juridiska frågor som är förenade med energiproduktion och energidistribution.

Entreprenadrätt

Fastighetsrätt

Vi arbetar med allmänna juridiska frågor med anknytning till ägande och förvaltning av fastigheter såväl i egenskap av ombud

Hyresrätt

Både som hyresvärd och hyresgäst har man stor nytta av en juridisk partner med specialistkunskaper och erfarenhet av hyresjuridiken. Vi har verkat inom det hyresrättsliga området under lång tid oc

Konkurrensrätt och marknadsrätt

Kunskaper om konkurrensrätt och marknadsrätt är nödvändiga för att kunna ge adekvat stöd åt företag i deras agerande på olika marknader.

Miljörätt

Kunskaper inom miljörätten har fått en allt större betydelse för många företag.

Offentlig upphandling

Vi arbetar kontinuerligt med de olika frågeställningar som är förenade med offentlig upphandling, och företräder såväl upphandlande

Processer och skiljeförfaranden

Ibland är det omöjligt att komma överens och då återstår ofta bara alternativet att väcka talan i domstol eller påkalla skiljeförfarande. Vi har omfattande erfarenhet och stor kunskap inom dessa o

Stiftelserätt

Advokatbyrån har lång erfarenhet av de frågeställningar som är förenade med bildandet och driften av olika typer av stiftelser. När en stiftelse väl är bildad uppkommer från tid till annan frågor 

Våra medarbetare

Andreas Carnheimer

Anna Steén

Cecilia Lundh

Elin Thott

Gustav Nygren

Henrik Asklund

Jennie Rietz

Johan Sigeman

Karin Bengtsson

Magnus Nedström

Markus Mårline

Mattias Rasmusson

Mikael Henriksson

Per Isinger

Nätverka med oss på LinkedIn

Aktuellt

Vårt nätverk

Sigeman & Co sponsrar Industrinatten

_____________________________