Loading posts...
 • Nyhetsbrev september 2020: Offentlig upphandling – Kan man väcka talan mot sig själv?

  Det är numera vedertaget att den svenska staten utgör ett enda rättssubjekt. Staten är alltså en (1) juridisk person, medan de statliga myndigheter som i olika sammanhang representerar staten inte utgör några…

 • Nyhetsbrev juni 2020: en moderniserad arbetsrätt

  Som en punkt i Januariöverenskommelsen (mellan S, MP, C och L) angavs att arbetsrätten skulle moderniseras och anpassas efter dagens arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls. Det 25…

 • Uppdaterad: Arbetsrättsliga frågor i anledning av Covid-19

  De flesta företag påverkas just nu mer eller mindre påtagligt av den pågående COVID-19-situationen. Vi får dagligen många frågor kring hur man som arbetsgivare kan och bör hantera de arbetsrättsliga utmaningarna. Regelverket…

 • Nyhetsbrev maj 2020: tema distansarbete

  På jobbet… men ändå inte I rådande Coronatider är det många som i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer arbetar hemifrån och på så vis bidrar till att reducera risken för smittspridning. Att fler…

 • Uppdaterad: Arbetsrättsliga frågor i anledning av Covid-19

  De flesta företag påverkas just nu mer eller mindre påtagligt av den pågående COVID-19-situationen. Vi får dagligen många frågor kring hur man som arbetsgivare kan och bör hantera de arbetsrättsliga utmaningarna. Regelverket…

 • Employment issues related to COVID-19

  Most companies are currently more or less significantly affected by the ongoing COVID-19 situation. We daily receive many questions regarding how an employer can and should handle the challenges of labor law.…

 • Arbetsrättsliga frågor i anledning av Covid-19

  De flesta företag påverkas just nu mer eller mindre påtagligt av den pågående COVID-19-situationen. Vi får dagligen många frågor kring hur man som arbetsgivare kan och bör hantera de arbetsrättsliga utmaningarna. Vi…

 • seminarium

  Frukostmingel 18 oktober 2019

  Varmt välkommen på frukostmöte i samarbete med Alumni! Vi bjuder på frukost, mingel och ett inspirerande föredrag på temat ”Att hitta rätt medarbetare – på rätt sätt”. Caroline Andersson, jurist på Advokatbyrån Sigeman…

 • Uppsatsstipendium från Advokatbyrån Sigeman & Co

  Advokatbyrån Sigeman & Co vill främja och uppmuntra till ökad kunskap inom arbetsrätt. För att åstadkomma detta har vi utlyst ett uppsatsstipendium inom det arbetsrättsliga ämnesområdet för studerande vid juridiska fakulteten vid…

 • NYHETSBREV JUNI 2019: KUNDEN BETALAR INTE – VAD GÖR JAG..?

  Alla företagare har någon gång råkat ut för kunder som antingen varit sena med att betala eller som inte betalat alls. Detta problem finns i såväl små som stora verksamheter. I detta…