Advokatbyrån Sigeman & Co går ihop med Valdia Advokatbyrå

Advokatbyrån Sigeman & Co går ihop med Valdia Advokatbyrå

– stärker och breddar kompetensen inom affärsjuridik

Vi inleder det nya året med glada nyheter och som en starkare advokatbyrå – Valdia Advokatbyrå är numera en del av Advokatbyrån Sigeman & Co.

 

Sigeman & Co har varit en etablerad affärsjuridisk partner med Malmö som bas i över 30 år. Med bred kunskap inom juridikens samtliga områden har företaget uppdragsgivare inom vitt skilda branscher i Sverige och internationellt. Valdia Advokatbyrå i Malmö startades 2014 av två seniora advokater med lång erfarenhet av affärsjuridisk rådgivning. Som specialister på sina områden har de ett extra stort intresse av branschspecifika frågor inom bland annat industri, entreprenad och energi.

Nu går de båda byråerna ihop under namnet Advokatbyrån Sigeman & Co – ett samgående som resulterar i en offensiv Malmöbyrå med stärkt och breddad kompetens inom affärsjuridik.

– Vi fick en bra personkemi och advokaterna på Valdia bidrar med kompetens inom tvistemål, entreprenad- och fastighetsjuridik samt på energiområdet. Det är precis de områden där vi ser en ökande efterfrågan, säger Henrik Asklund.

– Som en större byrå kan vi erbjuda både bredare och djupare kompentens. Det innebär att vi kan ta större uppdrag och har kapacitet att ta hand om hela det juridiska behovet hos en klient. Valdia har alltid värdesatt en öppen företagskultur med långsiktiga och personliga kundrelationer, något som även präglar Sigeman & Co.

Sigeman & Co erbjuder en hög och bred kompetens inom bland annat arbetsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, avtalsrätt, energi, tvistlösningar och offentlig upphandling. Genom samgåendet plus en nyanställning har Sigeman & Co sedan årsskiftet vuxit från 12 till 15 jurister.