Advokatsamfundspodden

Om etiken i praktiken

Anna Steén i Advokatsamfundspodden

Anna Steén från Sigeman & Co medverkar i senaste Advokatsamfundspodden, som handlar om advokatetik.

Lyssna här: 18. Etiken i praktiken, Advokatsamfundspodden

 

Mer information, från Sveriges advokatsamfund:

Hur fungerar det att följa god advokatsed i vardagen? Hur hanterar man som advokat intressekonflikter och hur lätt är det att trampa fel? Och hur nära kan man komma sin klient? 

Det handlar om etiken i praktiken i det nya avsnittet av Advokatsamfundspoddenm som spelades in i samband med Advokatdagarna.

Representanter för affärsjuridik, arbetsrätt, brottmål och familjerätt diskuterar advokatetiska exempel från vardagen som advokat. Medverkar gör Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander, advokaterna Louise Gunvén, Anna Steen och Magnus Wallander. Podden modereras av journalisten Willy Silberstein.

www.advokatsamfundet.se