Loading posts...
 • Advokatbyrån Sigeman & Co söker biträdande jurist

  Advokatbyrån Sigeman & Co söker biträdande jurist Advokatbyrån Sigeman & Co driver sedan 1991 verksamhet med affärsjuridisk inriktning i Malmö. Vi arbetar brett men med särskild fördjupning på fastighets- och miljörätt, bolagsrätt…

 • lönetransparensdirektivet

  Genomförande av lönetransparensdirektivet

  I maj 2023 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2023/970 om stärkt tillämpning av principen om lika lön för kvinnor och män för lika eller likvärdigt arbete genom insyn i lönesättningen och…

 • solcellspark

  Ny praxis försvårar etablering av solcellsparker på jordbruksmark

  Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) meddelade i början av april 2024 en dom som försvårar etablering av solcellsparker på jordbruksmark. MÖD har i två tidigare domar från 2022 haft frågan uppe om tillåtligheten…

 • Henrik Ihrfelt

  Åldersdiskriminering – en allt viktigare fråga!​​

  Läs om jur.stud. Henrik Ihrfelt som under vårterminen gör sin uppsatspraktik hos oss på Advokatbyrån Sigeman & Co. Vi har ställt några frågor till Henrik där han berättar om sin upplevelse av praktiken…

 • God jul & Gott nytt år!

  Vi på Advokatbyrån Sigeman & Co vill passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. Vi tackar också er alla för gott samarbete under det gångna året.  I…

 • Ansvar vid översvämningsskador

  Vi närmar oss jul och det är nu snö och kallt i nästan hela landet. För den som inte drabbades av förödelsen som stormen Hans förde med sig kan det säkert redan…

 • Nyhetsbrev november 2023: Nya regler om digitala bolagsstämmor

  Nya regler om digitala bolagsstämmor Nu ändras reglerna i aktiebolagslagen och det öppnas för fler digitala bolagsstämmor från och med årsskiftet. Nuvarande bestämmelser innebär att bolagstämmor måste hållas på en fysisk plats…

 • fastighets- och entreprenadrätt

  Avgjort mål belyser risk för fastighetsägare

  Nyhetsbrev april 2023 Uthyrning genom förmedlingsföretag – en risk för fastighetsägaren? I ett nyligen avgjort mål fick en andrahandshyresgäst som hyrt sin bostad av ett förmedlingsföretag rätt mot fastighetsägaren. Andrahandshyresgästen fick både…

 • Från Mali till Malmö

  Sigeman & Co gör ytterligare förstärkning – välkommen Louise! Louise Jöndell är uppvuxen i Lund och har nu sökt sig tillbaka till regionen efter att ha varit runt i landet och världen.…

 • Advokatbyrån Sigeman & Co går ihop med Valdia Advokatbyrå

  Advokatbyrån Sigeman & Co går ihop med Valdia Advokatbyrå – stärker och breddar kompetensen inom affärsjuridik Vi inleder det nya året med glada nyheter och som en starkare advokatbyrå – Valdia Advokatbyrå…

 • God jul & Gott nytt år!

  Vi på Advokatbyrån Sigeman & Co vill passa på att önska en god jul och ett gott nytt år. Vi tackar också er alla för gott samarbete under det gångna året.  I…

 • Advokatsamfundspodden

  Om etiken i praktiken

  Anna Steén i Advokatsamfundspodden Anna Steén från Sigeman & Co medverkar i senaste Advokatsamfundspodden, som handlar om advokatetik. Lyssna här: 18. Etiken i praktiken, Advokatsamfundspodden   Mer information, från Sveriges advokatsamfund:…

 • International Procurement Instrument

  Nyhetsbrev oktober 2022: Internationell upphandling – ny EU-förordning

  IPI – EU:s nya upphandlingsinstrument Den 29 augusti 2022 trädde en ny EU-förordning i kraft, den så kallade IPI-förordningen. IPI står för ”International Procurement Instrument”, eller på svenska ”Instrumentet för internationell upphandling”.…

 • arbetsrätt

  Nyhetsbrev augusti 2022: Stora förändringar av svensk arbetsrätt

  Lagändringar med stora konsekvenser Vi står nu inför en av de största förändringarna av svensk arbetsrätt på flera decennier. Den svenska arbetsrätten, och då främst anställningsskyddet, har varit föremål för politisk debatt…