Terms of use (Swedish)

Det som publiceras på denna webbplats utgör endast en allmän information. Inget av innehållet avsett som juridisk rådgivning och bör inte heller uppfattas som utgörande sådan. Advokatbyrån Sigeman & Co AB kan inte ta ansvar för att vissa uppgifter är vare sig korrekta, aktuella eller kompletta vid någon given tidpunkt. Hemsidan kan från tid till annan innehålla länkar till externa webbplatser som ägs av andra företag, myndigheter, organisationer eller privatpersoner. Förekomsten av en sådan länk innebär inte att Advokatbyrån Sigeman & Co samarbetar med innehavaren av sådana hemsidor eller tar något som helst innehåll för ansvaret på dessa.

 

We use cookies on this site

Many websites create small files called cookies. They contain information about your visit to a website. The files are then stored in your browser. The aim is often to make websites that are better suited to you. We use the following cookies:

icl_current_language – Saves the user’s preferred language on the website.
catAccCookies – Records that the user accept that the site uses cookies.

If you do not accept our use of cookies, you can deactivate their use in the settings of your browser. This may affect the functionality of our website.

If you want to have more information about cookies and how they are regulated in the Swedish Electronic Communications Act, you can visit the website of the Swedish Post and Telecom Authority (PTS). You are also welcome to contact us directly if you have any questions.