Har du servitut som är äldre än 50 år? Vet du vad som gäller för din fastighet?

Glöm inte att avtalsservitut eller nyttjanderätter som blivit inskrivna i fastighetsregistret före den 1 juli 1968 måste nyanmälas senast den 31 december 2018! Enligt den s.k. Förnyelselagen (2013:488) kommer sådana inskrivningar att tas bort från fastighetsregistret om anmälan inte sker före årsskiftet. Anmälan görs till Lantmäteriet och inga avtal behöver uppvisas. Observera att utebliven anmälan medför att inskrivningen försvinner, men inte själva rättigheten. Äldre avtalsservitut gäller således även efter 2018 men det blir svårare för en köpare av en fastighet att få reda på att servitutet finns.

Förnyelselagen gäller för inskrivningar av avtalsservitut, nyttjanderätter och avkomsträtter. Lagen gäller däremot inte för officialservitut, tomträtt, vattenkraft och vattenreglering. Om du är osäker på om du är berörd av Förnyelselagen är du välkommen att kontakta oss. Vi kan med hjälp av Lantmäteriet hjälpa dig att urskilja vilken slags rättighet du har och hjälpa dig med anmälan.

Om du missar att senast den 31 december 2018 förnya en inskrivning kan du begära nyinskrivning. Det krävs då att du har tillgång till ett giltigt skriftligt avtal.

För mer information kontakta Mikael Henriksson på nedanstående kontaktuppgifter.

Mikael Henriksson

Mikael Henriksson
Advokat och delägare
0705-18 67 71
mikael.henriksson@sigeman.se