Nyhetsbrev april 2018: kommersiella avtal

NL fyller 60 år och firar med nya NL 17

Använder du, ditt företag eller kanske dina leverantörer NL som standardvillkor? Då behöver du känna till att standardvillkoren nu kommer ut i en reviderad version, NL 17 (Allmänna bestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige).

Nya NL 17 innehåller bl.a. följande nyheter:

  • bestämmelser som definierar säljarens ansvar vid immaterialrättsintrång
  • köparen får ett utökat ansvar för vissa kostnader vid felavhjälpande
  • tvister om mindre värden prövas i domstol

Vi kommer gärna ut till ert företag och berättar mer om NL och nyheterna i NL 17. Maila gärna direkt till anna.steen@sigeman.se

När ska du reklamera?

Från tid till annan händer det att din motpart inte lever upp till vad ni kommit överens om. Hur ska du reagera för att ta till vara dina rättigheter och vad kan hända om du inte reagerar?

I bl.a. köplagen och jordabalken (reglerar fastighetsköp) finns regler om reklamation. I många avtal finns motsvarande regler. Saknas de så brukar domstolarna göra bedömningen att en reklamationsskyldighet ändå gäller.

Ofta säger lag eller avtal att du skall anmärka på ett fel eller avtalsbrott inom skälig tid från det att du märkt eller bort märka det. Du måste alltså fundera över när du borde märka ett fel eller ett avtalsbrott. Det kan innebära att fristen inom vilken du måste reklamera börjar tidigare än vad du tror. Det är ju ”när du borde ha märkt” som är startskottet. I förhållande mellan två näringsidkare är generellt sett ”inom skälig tid” en kort tid. Det kräver ett snabbt agerande från dig som anser att den andra parten brutit mot ert avtal.

Frågan om för sen reklamation kommer ofta upp i tvister. Högsta domstolen har i en del rättsfall under det senaste året prövat olika frågor i anslutning till reklamationsinvändningar. Domstolen har visat på att det kan finnas öppningar för dig om du dröjt med att reklamera och i vissa fall kan det vara så att du endast förlorat vissa rättigheter, såsom att du inte kan häva, men att du har kvar rätten till t ex skadestånd. Det kan vara värt att hålla i minnet om du dröjt lite för länge, men utgå inte ifrån det.

Regler om reklamation tar sin utgångspunkt i tankar om parters lojalitet gentemot varandra. Den andra parten ska få en juste chans att åtgärda eller försvara sig. Det är därför som du ska reklamera, för din och din motparts skull.

Tips

Reklamera så snart du har upptäckt ett fel eller ett avtalsbrott. Glöm inte att du kan vara skyldig att vara aktiv för att upptäcka fel i tid. Skriv till din motpart och berätta att du anser att det begåtts ett avtalsbrott, att du gör gällande det och berätta vari avtalsbrottet eller felet består. Då riskerar du inte att förlora dina rättigheter i förhållande till din motpart. Dra inte ut på saken bara för att du tycker att ni har en bra relation som du inte vill störa.

Om en motpart har skickat en reklamation till dig. Tänk inte – ”Nu är det krig!” Fundera på om du fått den i rätt tid och om det ligger något i klagomålet. Om du anser att reklamationen kommit för sent så säg det till din motpart. Dröj inte med det, för då riskerar du att inte kunna komma tillbaka med invändningen om det skulle bli tvist.

Kontakta gärna Henrik Asklund om du har frågor kring reklamation eller hur du ska agera vid ett avtalsbrott.

Några av oss som arbetar med kommersiella avtal

Vid frågor kontakta:

Henrik Asklund
Advokat och delägare
0705-18 67 67
henrik.asklund@sigeman.se
Anna Steén
Advokat och delägare
0705-18 67 79
anna.steen@sigeman.se

Varmt välkomna att höra av er till någon av oss om ni har några frågor!