Uppsatsstipendium från Advokatbyrån Sigeman & Co

Advokatbyrån Sigeman & Co vill främja och uppmuntra till ökad kunskap inom arbetsrätt. För att åstadkomma detta har vi utlyst ett uppsatsstipendium inom det arbetsrättsliga ämnesområdet för studerande vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Med stipendiet vill byrån premiera en eller flera studenter som skrivit ett högkvalitativt arbetsrättsligt examensarbete som bidrar till en ökad förståelse och ett ökat intresse för ämnesområdet.

Den 15 juni hade Johan Sigeman vid lundajuristernas examenshögtid i Allhelgonakyrkan nöjet och äran att dela ut det nyinrättade stipendiet. Mottagare av stipendiet var Johanna Wagner som skrivit en mycket förtjänstfull uppsats om uppsägningsförbudet i företagsöverlåtelsedirektivet där hon gjort en komparativ studie med fokus på svensk och tysk rätt. 

Stort grattis Johanna!