Nyhetsbrev augusti 2018: processrätt

MEDLING som tvistelösningsmetod

– många gånger ett effektivt sätt att lösa en tvist till en lägre kostnad

  • Medling innebär att parterna med hjälp av en opartisk medlare försöker att lösa sin tvist i samförstånd.
  • Medling är frivilligt. Är en part inte nöjd med processen eller medlaren kan denne när som helst avbryta medlingen och i stället gå till domstol.
  • Medlingsprocessen är inte offentlig och det som sägs är konfidentiellt. Det får alltså inte användas om medlingen skulle misslyckas och det blir rättegång.
  • Medling har sammanfattningsvis många tydliga fördelar jämfört med traditionell rättegång.
  • Medlingens fördelar framför att gå till domstol är främst att det går snabbt och att parterna har kontroll över kostnaderna, som i allmänhet blir låga. Parterna slipper vidare den stress och den ovisshet som domstolsförhandling innebär och har betydligt större möjligheter att bevara goda relationer.
  • Medling är avsedd för tvister i vilka parterna själva, utan medverkan av domstol, kan förhandla sig fram till en lösning och lämpar sig väl för i princip alla slags tvister.

För övrigt…

Ni är givetvis välkomna att kontakta oss om ni skulle ha några frågor kring medling eller någon annan tvistelösningsmekanism.

Om intresse finns kommer vi gärna till er och berättar mer om varför medling är ett så bra sätt att lösa konflikter. Vi kan också prata om något annat ämne inom tvistelösning som ni skulle vilja höra mer om – allt givetvis kostnadsfritt.

Johan Sigeman är sedan 2010 godkänd som medlare av det internationella institutet CEDR, Centre for Effective Dispute Resolution, London.

Vi som arbetar med tvistelösning och processrätt

Johan Sigeman
Advokat och delägare
070-518 67 72
johan.sigeman@sigeman.se
Henrik Asklund
Advokat och delägare
070-18 67 67
henrik.asklund@sigeman.se
Mattias Rasmusson
Advokat
070-895 68 46
anna.steen@sigeman.se