seminarium

Frukostseminarium 22 september 2017

Fredagen den 22 september 2017 bjuder vi på frukost och seminarium med rubriken Framgångsrik tvistelösning. Föreläser gör advokaterna Johan Sigeman och Mattias Rasmusson.

Vi sätter igång kl. 07:30 och hoppas att du vill göra oss sällskap. Ta gärna med en kollega eller vän. Information om hur ni anmäler er hittar du nedan.

Vi ses!

Om seminariet
Vår kund vill eller kan inte betala – hur ska vi göra? Måste man gå till domstol för att få betalt? Kan man i stället be kronofogden om hjälp? Kan man hota med konkursansökan? Finns det tips om hur man undviker dyra och långa domstolsprocesser?

Det är tyvärr inte alla problem som går att lösa på utomrättslig väg. Ibland kommer man till ett vägskäl där man tvingas vidta rättsliga åtgärder, vilket i förlängningen kan innebära att man hamnar i domstol. I andra situationer kan man hamna i en rättslig process till följd av att motparten har vidtagit rättsliga åtgärder.

Vad ska man tänka på om man mot förmodan hamnar i en juridisk tvist och hur bedriver man framgångsrik tvistelösning? Vi kommer under seminariet bl.a. att beröra följande frågeställningar:

  • Vilka olika former av tvistelösning finns idag och vad innebär dessa för företaget?
  • Vad kostar det?
  • Vad är bäst – vanlig domstol eller skiljeförfarande?
  • När skall man göra upp i godo?
  • Vad innebär rättsskyddet?

Vi ses!

Anmälan

Vänligen anmäl er senast tisdagen den 19 september 2017 till post@sigeman.se eller på 040-665 55 00.

Datum: fredagen den 22 september 2017
Tid: kl. 07:30. Föreläsningen startar cirka 08:00.
Plats: Anna Lindhs plats 4, Malmö
Vid frågor kontakta:
Johan Sigeman | 0705 186 772 | johan.sigeman@sigeman.se
Mattias Rasmusson | 0708 956 846 | mattias.rasmusson@sigeman.se