Upphandling

Värdet av svenska offentliga organs köp av varor, tjänster och entreprenader beräknas överstiga 500 miljarder kronor varje år. De offentliga upphandlingarna styrs av ett strikt regelverk som både köpare och säljare måste följa. Syftet med regelverket är att alla potentiella leverantörer skall behandlas lika, att ingen diskriminering skall ske och att upphandlingar skall ske så förutsebart och transparent som möjligt.

Vi hjälper dagligen upphandlande myndigheter och leverantörer i alla frågor som rör offentlig upphandling — såväl i den klassiska sektorn som i försörjningssektorerna — och angränsande rättsområden. Vår rådgivning omfattar alla typer av affärstransaktioner mellan upphandlande myndigheter och leverantörer, och omfattar förutom rena upphandlingsfrågor även rådgivning i större projekt, avtalsskrivning, förhandlingar, utbildning och biträde i rättsliga tvister.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Framtagande av förfrågningsunderlag, annonser, kontrakt och annan dokumentation i enskilda upphandlingar
 • Framtagande av malldokumentation till upphandlande enhet
 • Kvalitetssäkring av anbud
 • Kvalitetssäkring av förfrågningsunderlag
 • Kontraktsrättslig rådgivning och avtalsskrivning
 • Granskning av tilldelningsbeslut
 • Frågor om handlings offentlighet och sekretess
 • Processuell rådgivning
 • Anskaffningar utanför det lagreglerade området (t.ex. tjänstekoncessioner och förkommersiella upphandlingar)
 • Överprövningar och skadeståndsprocesser
 • Föreläsningar och utbildning
Magnus Nedström
Magnus Nedström
Advokat & delägare
0705-18 67 74
040-665 55 04
Magnus Nedström
Magnus Nedström

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Offentlig upphandling och konkurrensrätt
Aktiebolagsrätt
Stiftelserätt
Distributions- och mellanmansrätt

Det finns få saker i mitt arbete som är så givande som att finna praktiskt gångbara lösningar i förhandlingar och i tvister. Men hur? En rimlig utgångspunkt är att hållbara lösningar först och främst handlar om att verkligen komma nära och förstå dig som kund och din verklighet. Denna drivkraft i det dagliga arbetet bidrog en gång i tiden också till mitt beslut att vara med och starta byrån.

I grund och botten består min erfarenhet i affärsjuridik i bred mening. Min inriktning idag är i första hand offentlig upphandling och konkurrensrätt, med mer än 20 års erfarenhet av rådgivning och biträde åt upphandlande enheter och leverantörer. Aktiebolagsrätt är ett annat kärnintresse med återkommande uppdrag som bland annat särskild granskare samt god man eller skiljeman i samband med inlösen. På distributionsområdet arbetar jag framför allt med internationella agent- och återförsäljaravtal, och på stiftelseområdet är jag glad och tacksam för att återkommande anlitas för rådgivning och styrelseuppdrag. Jag föreläser med jämna mellanrum inom de ovannämnda ämnesområdena.

Jag tycker om att arbeta brett över gränser och är bland annat engagerad i European Law Group, ett nätverk av affärsjuridiska byråer i Europa, har uppdrag för EU-kommissionen som sakkunnig ifråga om innovationsupphandlingar, och är svensk representant för International Distribution Institute (IDI), ett internationellt organ verksamt med agent-, återförsäljar- och franchisejuridik.

Jag har varit på Sigeman & Co sedan jag var med och grundade byrån 1991 och är medlem i Svenska Advokatsamfundet sedan samma år.

0705-18 67 74
040-665 55 04
Markus Mårline
Markus Mårline
Advokat & delägare
0702-94 05 55
040-665 55 16
Markus Mårline
Markus Mårline

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Offentlig upphandling
Entreprenadrätt
Energirätt

Som din advokat är det grundläggande för mig att ingående förstå din verklighet. Att hitta och argumentera för olika lösningar är något som gör mitt arbete både utvecklande och stimulerande. Genom att vara med i processer när problem formuleras utifrån vad du som klient vill uppnå, kan jag göra verklig skillnad för dig som klient.

Mitt arbete på Sigeman & Co handlar främst om allmän affärsjuridik med särskilt fokus på offentlig upphandling — bland annat är jag medförfattare till JP Infonets lagkommentarer till lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. Jag har bred erfarenhet av att arbeta på såväl svenska som engelska.

Sedan 2007 har jag arbetat mycket inom energibranschen, med allt från offentlig upphandling, entreprenadrätt, fastighetsrätt och avtal till offentlig rätt och EU-rätt, och är en av byråns representanter i Associated European Energy Consultants (AEEC).

Jag har varit en del av Sigeman & Co sedan 2007 och ledamot i Sveriges Advokatsamfund sedan 2011.

0702-94 05 55
040-665 55 16