Tvistlösning

Genom att tänka igenom affären ordentligt, kartlägga möjliga framtida komplikationer och risker och genom att upprätta avtal som reglerar alla väsentliga delar kan man avsevärt minska riskerna för framtida problem mellan dig och din motpart. Det är sådant vi jobbar med dagligen. Men i alla affärsuppgörelser, samarbeten och verksamheter finns en latent risk för missförstånd eller oenighet som kan utvecklas till konflikt och tvist.

En rättslig process kan ofta bli utdragen och kostsam. Innan man inleder en process är det därför viktigt att man noga analyserar alla möjligheter och risker. Hos oss strävar vi alltid efter att ge tydliga och genomarbetade råd till våra klienter om utsikterna i en kommande process. Kanske finns det konstruktiva sätt att lösa tvisten, genom en uppgörelse som gör båda parter till vinnare? Men om en tvist bedöms vara den bästa vägen framåt, driver vi den med all kraft och med utnyttjande av vår samlade kunskap och erfarenhet.

Flera av våra medarbetare har en gedigen bakgrund inom tvistlösning, alltså processer i allmän domstol och i skiljeförfaranden. Ofta anlitas vi som ombud i tvister mellan företag i olika branscher. Vi som jobbar inom denna specialitet har även erfarenhet av tjänstgöring i de svenska domstolarna. Och vi har regelbundet uppdrag som skiljemän.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

  • Ombud i kommersiella och andra typer av processer i tingsrätt och överrätt
  • Ombud i kommersiella skiljetvister
  • Analys och rådgivning inför och under tvister
  • Medling i kommersiella tvister
  • Uppdrag som skiljedomare
  • Inlösentvister (inlösen av minoritetsandelar i aktiebolag)
Henrik Asklund

Henrik Asklund

Advokat & delägare
Linda Lundin

Linda Lundin

Advokat & delägare