Tvistelösning

Genom att tänka igenom affären ordentligt, kartlägga möjliga framtida komplikationer och risker och genom att upprätta avtal som reglerar alla väsentliga delar kan man avsevärt minska riskerna för framtida problem mellan dig och din motpart. Det är sådant vi jobbar med dagligen. Men i alla affärsuppgörelser, samarbeten och verksamheter finns en latent risk för missförstånd eller oenighet som kan utvecklas till konflikt och tvist.

En rättslig process kan ofta bli utdragen och kostsam. Innan man inleder en process är det därför viktigt att man noga analyserar alla möjligheter och risker. Hos oss strävar vi alltid efter att ge tydliga och genomarbetade råd till våra klienter om utsikterna i en kommande process. Kanske finns det konstruktiva sätt att lösa tvisten, genom en uppgörelse som gör båda parter till vinnare? Men om en tvist bedöms vara den bästa vägen framåt, driver vi den med all kraft och med utnyttjande av vår samlade kunskap och erfarenhet.

Flera av våra medarbetare har en gedigen bakgrund inom tvistelösning, alltså processer i allmän domstol och i skiljeförfaranden. Ofta anlitas vi som ombud i tvister mellan företag i olika branscher. Vi som jobbar inom denna specialitet har även erfarenhet av tjänstgöring i de svenska domstolarna. Och vi har regelbundet uppdrag som skiljemän.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

  • Ombud i kommersiella och andra typer av processer i tingsrätt och överrätt
  • Ombud i kommersiella skiljetvister
  • Analys och rådgivning inför och under tvister
  • Medling i kommersiella tvister
  • Uppdrag som skiljedomare
  • Inlösentvister (inlösen av minoritetsandelar i aktiebolag)
Henrik Asklund
Henrik Asklund
Advokat & delägare
0705-18 67 67
040-665 55 14
Henrik Asklund
Henrik Asklund

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Kommersiell avtalsrätt
Fastighetsrätt
Entreprenadrätt
Tvistelösning

Mötet med många olika människor, branscher och problem är en förmån som kommer med yrket, samtidigt är det en nödvändighet för att kunna göra ett bra jobb. Att med utgångspunkt i juridiken och din verksamhet tillsammans med dig renodla frågeställningar, skala bort det mindre viktiga och hitta pudelns kärna i ett problem — där finns hjärtat i det jag gör.

Under mina verksamma år har jag varit rådgivare åt svenska och utländska bolag i allmänna affärsjuridiska frågor. Inom ramen för denna rådgivning har jag skaffat mig en bred erfarenhet av att skriva, granska och förhandla avtal på såväl svenska som engelska. Min roll på Sigeman & Co sträcker sig över ett brett spektrum inom affärsjuridiken, alltifrån komplexa och omfattande avtal avseende samarbeten, rörelseöverlåtelser etc. till löpande rådgivning i mindre frågor. Jag har under många år arbetat med fastighets- och entreprenadrätt och har även en bred erfarenhet som ombud i domstol och skiljeförfaranden.

Jag har varit på Sigeman & Co sedan 1994, medlem i Svenska Advokatsamfundet sedan 1997 och delägare i byrån sedan 2001. Jag tycker det är kul att dela mina kunskaper i andra fora och är bland annat ofta anlitad av Sydsvenska Handelskammaren som föredragshållare.

0705-18 67 67
040-665 55 14
Johan Sigeman
Johan Sigeman
Advokat & delägare
0705-18 67 72
040-665 55 13
Johan Sigeman
Johan Sigeman

Advokat & delägare

Specialistkompetens:

Arbetsrätt
Tvistelösning

För varje arbetsdag som går kan jag glädjas av den stora variation av arbetsuppgifter och klienter som vi har arbetat fram genom åren, trots vår ringa storlek. Sedan jag och några kollegor bildade byrån 1991 har det medfört att jag varit delaktig i ett brett spektrum av affärsjuridiska frågor.

Idag är jag inriktad mot allmän affärsjuridik med särskild tyngdpunkt på arbetsrätt och tvistelösning för såväl svenska som utländska företag. Jag har arbetat med denna typ av frågor i över 25 år som rådgivare, rättegångsombud och skiljeman. Ofta bidrar jag som rådgivare och utbildare inom arbetsrätt för stora organisationer men också för enskilda ledande befattningshavare. Jag verkar också som ordförande och sekreterare vid årsstämmor i börsnoterade bolag. Sedan mitten av 1990-talet har jag haft skiljemannauppdrag i ett stort antal tvister, ofta inom ramen för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.

För mig är det viktigt att även verka utanför min roll på byrån. Dels undervisar jag inom arbetsrätt på juristutbildningen vid Lunds universitet sedan många år tillbaka, dels har jag en del styrelseuppdrag i olika branschorganisationer. Bland annat är jag engagerad som ordförande i Arbetsrättsliga föreningen i södra Sverige och som ordförande i Skiljerådet vid Sydsvenska Industri- och Handelskammaren samt som styrelseledamot i Svenska Institutet för Medling.

Jag är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 1990. Sedan november 2010 är jag godkänd som medlare av det internationella institutet CEDR, Centre for Effective Dispute Resolution, London.

0705-18 67 72
040-665 55 13