Loading posts...
 • Elin Thott

  Det är en oerhörd stimulans att hitta nya och flexibla lösningar vid konflikter och låsningar. Mitt viktigaste bidrag för att det ska bli verklighet handlar mycket om att guida både dig som…

 • Malin Håkansson

  Under mer än tjugo års tid har jag haft möjligheten och nöjet att biträda svenska och utländska företag, organisationer och myndigheter i allt från löpande affärsavtal till stora komplexa transaktioner och projekt,…

 • Markus Mårline

  Markus har mångårig erfarenhet av rådgivning till såväl privata företag som offentlig sektor. Han biträder företag i allehanda affärsjuridiska frågor med särskild inriktning mot bolagsförvärv och bolagsförsäljningar, samt inom området för offentlig…

 • Mikael Henriksson

  Specialistkompetens: Fastighetsrätt Miljörätt Land skall med lag byggas. Denna gamla devis för hur man organiserar ett samhälle känns angelägen och aktuell i en tid då begrepp som moral och sanning skiftar med…

 • Polly Kallós

  Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2020 och arbetar i min nuvarande roll brett med affärsjuridik. Jag har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie i vid Helsingborgs tingsrätt. Erfarenhet…