Loading posts...
 • Andreas Carnheimer

  Specialistkompetens: Bolag och stiftelser Företagsöverlåtelser Kommersiella avtal IT-rätt och dataskydd Att kunna komma nära och förstå din verksamhet är avgörande för att lämna en rådgivning anpassad efter ditt sätt att arbeta och vara.…

 • Anna Steén

  Specialistkompetens: Bolagsrätt Företagsöverlåtelser Fastighetsrätt Att hjälpa företag och entreprenörer med vardagens problem och ordna upp svåra situationer är väldigt stimulerande. Dessutom är det roligt att möta nya människor och sätta sig in…

 • Caroline Andersson

  Specialistkompetens: Arbetsrätt Allmän affärsjuridik Det roligaste i mitt arbete är att sätta sig in i och förstå klientens verksamhet för att på så sätt kunna hitta ändamålsenliga och effektiva lösningar. Ett personligt…

 • Elin Thott

  Specialistkompetens: Kommersiell avtalsrätt Entreprenadrätt Miljö- och tillståndsrätt Det är en oerhörd stimulans att hitta nya och flexibla lösningar vid konflikter och låsningar. Mitt viktigaste bidrag för att det ska bli verklighet handlar…

 • Gustav Nygren

  Specialistkompetens: Kommersiell avtalsrätt Bolagsrätt Företagsöverlåtelser Fastighetsrätt Tvistelösning Det är värdefullt att vara en del av beslutsprocessen hos klienterna, speciellt i de fall där vi hunnit bygga upp ett ömsesidigt förtroende — där…

 • Henrik Asklund

  Specialistkompetens: Kommersiell avtalsrätt Fastighetsrätt Entreprenadrätt Tvistelösning Mötet med många olika människor, branscher och problem är en förmån som kommer med yrket, samtidigt är det en nödvändighet för att kunna göra ett bra…

 • Magnus Nedström

  Specialistkompetens: Offentlig upphandling och konkurrensrätt Aktiebolagsrätt Stiftelserätt Distributions- och mellanmansrätt Juridik må vara roligt och intressant i sig, men för en advokat är det i första hand ett verktyg för att finna…

 • Max Sandström

  Specialistkompetens: Allmän affärsjuridik Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2019. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Ystads tingsrätt.

 • Polly Kallós

  Specialistkompetens: Allmän affärsjuridik Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2020. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt.

 • Samuel Karlsson

  Specialistkompetens: Allmän affärsjuridik Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2022, där jag arbetar brett med allmän affärsjuridik. Under mina studier på juristprogrammet samt på masterprogrammet i europeisk handelsrätt vid…