Loading posts...
 • Andreas Carnheimer

  Specialistkompetens: Bolag och stiftelser Företagsöverlåtelser Kommersiella avtal IT-rätt och dataskydd Att kunna komma nära och förstå din verksamhet är avgörande för att lämna en rådgivning anpassad efter ditt sätt att arbeta och vara.…

 • Anna Steén

  Specialistkompetens: Bolagsrätt Företagsöverlåtelser Fastighetsrätt Att hjälpa företag och entreprenörer med vardagens problem och ordna upp svåra situationer är väldigt stimulerande. Dessutom är det roligt att möta nya människor och sätta sig in…

 • Caroline Seneby

  Specialistkompetens: Arbetsrätt Allmän affärsjuridik Det roligaste i mitt arbete är att sätta sig in i och förstå klientens verksamhet för att på så sätt kunna hitta ändamålsenliga och effektiva lösningar. Ett personligt…

 • Elin Thott

  Specialistkompetens: Kommersiell avtalsrätt Entreprenadrätt Miljö- och tillståndsrätt Det är en oerhörd stimulans att hitta nya och flexibla lösningar vid konflikter och låsningar. Mitt viktigaste bidrag för att det ska bli verklighet handlar…

 • Gustav Nygren

  Specialistkompetens: Kommersiell avtalsrätt Bolagsrätt Företagsöverlåtelser Fastighetsrätt Tvistlösning Det är värdefullt att vara en del av beslutsprocessen hos klienterna, speciellt i de fall där vi hunnit bygga upp ett ömsesidigt förtroende — där…

 • Henrik Asklund

  Specialistkompetens: Kommersiell avtalsrätt Fastighetsrätt Entreprenadrätt Tvistlösning Mötet med många olika människor, branscher och problem är en förmån som kommer med yrket, samtidigt är det en nödvändighet för att kunna göra ett bra…

 • Linda Lundin

  Specialistkompetens: Tvistlösning Kommersiella avtal

 • Louise Jöndell

  Specialistkompetens: Allmän affärsjuridik Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2023, där jag arbetar brett med allmän affärsjuridik.

 • Malin Håkansson

  Specialistkompetens: Energi Entreprenadrätt Kommersiell avtalsrätt Offentlig upphandling

 • Magnus Nedström

  Specialistkompetens: Offentlig upphandling och konkurrensrätt Aktiebolagsrätt Stiftelserätt Distributions- och mellanmansrätt Juridik må vara roligt och intressant i sig, men för en advokat är det i första hand ett verktyg för att finna…

 • Max Sandström

  Specialistkompetens: Tvistlösning Kommersiell avtalsrätt Fastighetsrätt Allmän affärsjuridik Djävulen sitter i detaljerna. För att sålla bland detaljerna krävs att man förstår helheten. Helheten öppnar för nya infallsvinklar och ökad förståelse, inte bara vad…

 • Polly Kallós

  Specialistkompetens: Allmän affärsjuridik Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2020. Här arbetar jag brett med allmän affärsjuridik och har tidigare erfarenhet som bland annat tingsnotarie vid Helsingborgs tingsrätt.