Samuel Karlsson

Biträdande jurist
Specialistkompetens:

Allmän affärsjuridik

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2022, där jag arbetar brett med allmän affärsjuridik. Under mina studier på juristprogrammet samt på masterprogrammet i europeisk handelsrätt vid Lunds universitet har jag även vunnit erfarenhet från såväl tingsrätter som affärsjuridiska byråer.