Max Sandström

Advokat
Specialistkompetens:

Tvistlösning
Kommersiell avtalsrätt
Fastighetsrätt
Allmän affärsjuridik

Djävulen sitter i detaljerna. För att sålla bland detaljerna krävs att man förstår helheten. Helheten öppnar för nya infallsvinklar och ökad förståelse, inte bara vad gäller detaljerna utan även för vad som är viktigt för dig som klient. Helhetsperspektivet är ledstjärnan i mitt arbete. Det är även det som gör advokatyrket så stimulerande.

På Sigeman & Co arbetar jag med allmän affärsjuridik, med särskild inriktning mot kommersiella avtal och tvistlösning. Det är även inom de områdena jag har min akademiska specialisering och jag har tidigare arbetat på tingsrätt och förvaltningsrätt. Arbetet som rättegångsombud ligger mig särskilt varmt om hjärtat och jag anlitas kontinuerligt som ombud i såväl civilrättsliga som förvaltningsrättsliga mål och ärenden. Genom secondment som avtalsjurist inom el- och energisektorn har jag erhållit ytterligare fördjupning inom avtalsrätt och särskild förståelse för el- och energibranschen. Jag arbetar även återkommande med fastighetsrättsliga och arbetsrättsliga frågor.

Universitetsstudier i USA och arbete på EU-kommissionen har lagt grunden för mycket goda kunskaper i engelska, något som kommer väl till pass då uppdragen med internationell anknytning är återkommande.

Jag har varit verksam på Sigeman & Co sedan 2019 och är medlem i Sveriges Advokatsamfund sedan 2022.