Kommersiella avtal

De flesta företag kommer dagligen i kontakt med avtalsfrågor i sin verksamhet. Det kan röra sig om allt från till synes enkla inköpsavtal till stora samarbetsavtal som föregås av omfattande avtalsförhandlingar. Vi kan hjälpa er med avtalsförhandling, granskning och upprättande av en mängd avtalstyper. Förutom det kan vi utbilda er att använda mall- och standardavtal på bästa sätt samt ge råd om de överväganden som styr olika kommersiella samarbetsformer.

Vår långa erfarenhet, breda branschkunskap och höga kompetens rörande kommersiella avtal ger oss möjlighet att hjälpa våra klienter att finna konkreta lösningar som svarar mot just deras behov och att arbeta förebyggande med genomtänkta avtal för att undvika framtida problem. Vi lämnar juridisk rådgivning rörande alla slags kommersiella avtal och våra klienter är huvudsakligen svenska och internationella företag samt myndigheter och organisationer.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Samarbetsavtal
 • Inköps-, tillverknings- och leveransavtal
 • Agent- och återförsäljaravtal
 • Kommissionsavtal
 • Franchiseavtal
 • Konsultavtal och andra tjänsteavtal
 • Joint venture-avtal och andra strategiska samarbeten
 • Licensavtal
 • Sekretessavtal
 • Standardavtal
 • Handböcker och policydokument
 • Föreläsningar och utbildningar
 • Löpande rådgivning och stöd rörande tillämpning av regler

Vi som arbetar med kommersiella avtal:

Andreas Carnheimer

Andreas Carnheimer

Advokat & delägare
Henrik Asklund

Henrik Asklund

Advokat & delägare
Linda Lundin

Linda Lundin

Advokat & delägare
Louise Jöndell

Louise Jöndell

Biträdande jurist
Magnus Nedström

Magnus Nedström

Advokat & delägare
Malin Blennskog

Malin Blennskog

Biträdande jurist
Malin Håkansson

Malin Håkansson

Advokat & delägare
Markus Mårline

Markus Mårline

Advokat & delägare