Företagsöverlåtelser

Företagsöverlåtelser och olika former av investeringar är ofta komplexa transaktioner som ställer höga krav på projektledning och kompetens inom flera juridiska områden. Våra jurister, med god branschspecifik erfarenhet, kan bistå dig genom hela transaktionsprocessen, då företagsöverlåtelser och investeringar är ständigt återkommande uppdrag på byrån. Vår rådgivning är konkret och anpassad till dina behov. Under årens lopp har byrån varit engagerad i ett stort antal transaktioner i olika former och företräder löpande företag både på köpar- och säljarsidan inom en rad olika branscher.

Vi biträder regelbundet våra klienter med bland annat:

 • Förvärv och överlåtelser
 • Investeringar och investeringsavtal
 • Omstruktureringar
 • Due diligence
 • Förhandlingar
 • Sekretessavtal
 • Letters of Intent och andra föravtal
 • Aktieägaravtal
 • Garantianspråk
 • Löpande rådgivning
 • Föreläsningar och skräddarsydda utbildningar

Vi som arbetar med företagsöverlåtelser:

Andreas Carnheimer

Andreas Carnheimer

Advokat & delägare
Markus Mårline

Markus Mårline

Advokat & delägare