Nyhetsbrev februari 2019: Hur hanterar vi en GDPR-granskning?

Det är snart ett år sedan dataskyddsförordningen (GDPR) började att gälla. Många företag har anpassat sig efter de nya reglerna och tagit fram dokument och rutiner för att klara kraven. En del i detta arbete är att vara förberedd inför en eventuell tillsyn och rapportering av en s.k. personuppgiftsincident.

En tillsyn blir vanligtvis aktuell efter tips eller klagomål från en registrerad eller efter en personuppgiftsincident. Datainspektionen utför dessutom på eget initiativ granskningar av vissa specifika branscher och företag.

Men vad ska ni tänka på om ni blir föremål för en tillsyn av Datainspektionen? Hur kan ni minimera risken för en (hög) sanktionsavgift?

Tips inför granskning

  • Se till att företaget är väl anpassat till GDPR. Är ni sent ute så fokusera på de mest grundläggande anpassningarna.
  • Se till att det finns en ansvarig för företagets arbete med GDPR.
  • Se till att företaget har en rutin för hantering av tillsyn och rapportering av personuppgiftsincident.

Tips vid granskning

  • Få inte panik – följ er rutin och ta hjälp av eventuell rådgivare.
  • Samarbeta med Datainspektionen under utredningen.
  • Agera skyndsamt och se till att uppfylla er rapportering och informationsskyldighet vid en incident.
  • Vidta omedelbara åtgärder för att förbättra er anpassning till GDPR och förebygga framtida incidenter.

Kontakta gärna Andreas Carnheimer om ni har några funderingar avseende GDPR.


Det har jag delegerat – eller?

Kom på seminarium med oss i Handelskammarens regi, den 27 mars, kl 12.00-15.30. 

Under eftermiddagen går vi igenom vad en delegering innebär, hur en delegering bör se ut för att ansvaret ska flyttas, vad man kan göra om en arbetstagare motsätter sig en delegering m.m. Caroline Andersson och Anna Steén från oss kommer att gå igenom exempel på delegering och diskutera när en delegering gäller samt av vem ansvar kan utkrävas och vilket ansvar som kan utkrävas.

Anmäl dig på Handelskammarens hemsida.


Några av oss som arbetar med kommersiella avtal

Vid frågor kontakta:

Andreas Carnheimer
Advokat
0735-36 43 66
andreas.carnheimer@sigeman.se
  Anna Steén
Advokat och delägare
0705-18 67 79
anna.steen@sigeman.se

Varmt välkomna att höra av er till någon av oss om ni har några frågor!